Kotkan merimieshuone


Paluu edelliselle sivulle

Arkiston säilytyspaikka: Mikkelin maakunta-arkisto
Rajavuodet: 1882-1941
Laajuus: 0.50 hm
Arkistoluettelo on tallennettu Mikkelin maakunta-arkiston paperilla olevasta luettelosta.

Tallennettu hakutietokantaan! = Tallennettu hakutietokantaan

A. Diaarit
1 kirja
A 1
Päiväkirja (höyrylaiva Kjell)
1925-1929
(Sortavalan merimiesh.)
B. Luettelot
1 kirja
B a : 1
Luettelot aluksista, jotka ovat laivarekisterissä Kotkassa
1882-1907
 
1 kirja
B a : 2
Luettelot aluksista, jotka ovat laivarekisterissä Kotkassa
1908-1924
 
1 kirja
B b : 1
Tallennettu hakutietokantaan! Merimiesluettelo
1882-1906
 
1 kirja
B b : 2
Tallennettu hakutietokantaan! Merimiesluettelo
1907-1919
 
1 kirja
B b : 3
Tallennettu hakutietokantaan! Merimiesluettelo
1919-1921
 
1 kirja
B b : 4
Tallennettu hakutietokantaan! Merimiesluettelo
1922-1925
 
1 kirja
B b : 5
Tallennettu hakutietokantaan! Merimiesluettelo
1928-1930
 
1 kirja
B b : 6
Tallennettu hakutietokantaan! Merimiesluettelo
1930-1933
 
1 kirja
B b : 7
Tallennettu hakutietokantaan! Merimiesluettelo
1933-1936
 
1 kirja
B b : 8
Tallennettu hakutietokantaan! Merimiesluettelo
1936-1937
 
1 kirja
B c : 1
Poispestausluettelo
1912
 
1 kirja
B c : 2
Poispestausluettelo
1913-1924
 
1 kirja
B c : 3
Poispestausluettelo
1925-1930
 
1 kirja
B d : 1
Tallennettu hakutietokantaan! Matrikkeli
1882-1920
 
1 kirja
B e : 1
Merimiesten ansio-ja osoiteluettelo
1923
 
1 kirja
B f : 1
Luettelo merimiehistä, jotka eivät ole kirjoissa Kotkan merimiestalossa
1882-1911
 
1 kirja
B g : 1
Sammandrag = luettelo aluksista ja miehistä ( Kotka Merimiestalo)
1882-1930
 
D. Konseptit
1 kirja
D 1
Copie-Bok N: 1
1882-1919
 
  E. Saapuneet asiakirjat  
1 kirja
E 1
Saapuneita kirjeitä
1882-1895
 
G. Tilit
1 kirja
G 1
Ansio- ja pestausmaksuja
1930-1938
 
1 kirja
G 2
Journal öfver uppkomna pensionsavgifter
1882-1941
 
1 kirja
G 3
Kassakirja
1881-1938
 
Luettelo Kotkan kaupungin Merimieshuoneen arkistosta, joka on saapunut Savo-Karjalan maakunta-arkistoon 16/10 1946
1 side
 Merimiesluettelo
1922-1925
 
1 side
 Merimiesluettelo
1930-1933
 
1 side
 Merimiesluettelo
1928-1930
 
1 side
 Pestauskirja
1882-1906
 
1 side
 Pestauskirja
1907-1919
 
1 side
 Pestauskirja
1919-1921
 
1 side
 Päästökatselmusluettelo
1882-1912
 
1 side
 Päästökatselmusluettelo
1913-1924
 
1 side
 Päästökatselmusluettelo
1925-1930
 
1 side
 Ansio- ja pestausmaksukirja
1930-1938
 
1 side
 Merimiesten ansio-ja osoteluettelo
1882-1911
 
1 side
 Merimiesten ansio-ja osoteluettelo
1882-1923
 
1 side
 Laivojen nimet ja isännöitsijät, jotka ovat kirjoilla Kotkassa
1882-1907
 
1 side
 Laivojen nimet ja isännöitsijät, jotka ovat kirjoilla Kotkassa
1908-1924
 
1 side
 Vanha kopio kirja  
1 kansio
 Vanhoja kirjeitä  
1 sid.
 Luettelo eläkettä nauttineista  
1 sid.
 Yhteenvetokirja
1882-1930
 
1 sid.
 Matrikkeli
1882-1920
 
1 sid.
 Kassakirja
1881-1936
 
    Kotkan merimieshuoneen luettelot vuosilta 1934-1937, 2 nidettä ovat siirretyt Kotkan merimieskatselmuspiirin toimistoon

Paluu edelliselle sivulle