Viipurin merimieshuone


Paluu edelliselle sivulle

Arkiston säilytyspaikka: Leningradin Oblastin Valtiollinen Arkisto, Viipuri
Rajavuodet: 1748-1939
Laajuus: Yli 50 viidentoista cm:n paksuista arkistolaatikkoa. ? hm

Luettelon toimittanut: Hans Andersin, hans.andersin@hut.fi, kesäkuussa 2004.

Viipurin läänin merimieshuone1 perustettiin vuonna 1825. Vuonna 1748 annettiin Ruotsissa asetus kauppalaivojen miehistön valvonnasta ja huollosta, joka ulotettiin vuonna 1825 käsittämään myös entistä Vanhaa Suomea. Alussa Viipurin merimieshuone käsitti sekä Viipurin että Haminan mutta jo 1840 Hamina sai oman merimieshuoneensa. Koivistokin sai oman merimieshuoneensa 1900-luvun alussa, jonka tiedot ovat Mikkelin maakunta-arkistossa. Vuonna 1874 merimieshuoneeseen liittyminen tuli vapaaehtoiseksi. Merimieseläkelaitokselle tuli silloin oma ohjesääntönsä, joka kumottiin 1936 ja merimieseläkelaitos joutui tällöin suoritustilaan. Merimieshuoneiden toiminta lakkautettiin vuoden 1938 alusta, jolloin niiden tehtävät siirtyivät Merenkulkuhallitukselle ja tämän paikallisille merimieskatselmusmiehille. Sekä merimieshuoneen että merimieseläkelaitoksen rahavarat siirrettiin Valtionkonttorin hoitoon merimiesten avustusrahaston ja lästimaksurahaston nimisinä.

Merimieshuoneen kirjoissa on sukututkijoita ja kauppalaivaston historioitsijoita kiinnostavaa tietoa: alusluetteloita, alusten isäntäluetteloita, miehistöluetteloita, jossa on merimiehen syntymäaikoja ja kotipaikkakuntia, alusten päivä- eli lokikirjoja (merimatkojen tapahtumia päivä päivältä), alusten mittaustodistuksia, eläkeanomuksia ja niitä koskevia päätöksiä, tietoja karanneista merimiehistä, palvelussopimuksia, todistuksia, papintodistuksia, passitietoja, ansioluetteloita jne. Suurin osa merimiehistä oli kouluttamattomia henkilöitä mutta joukosta löytyy myös ylempiin luokkiin kuuluvia. Olihan tapana lähettää koulunkäyntiin kyllästyneitä poikia merelle. Esimerkiksi eräs 13-vuotias Gustaf Fredrik Otto de Geer otti Porvoossa pestin "kajutvaktina" prikiin Zulima vuonna 1841, Liverpool päämääränään ja eräs 14-vuotias Theodor Bernhard Emeleus otti Viipurissa pestin "kajutvaktina" fregatti Junoon vuonna 1743, Pohjanmeri määränpäänään. Lisäksi arkistossa on runsaasti kirjelmiä, tilastoja, kirjanpitoon ja merimieshuoneen hallintoon liittyviä asiakirjoja yms.

Merimieshuoneen arkisto jäi Viipuriin viimeisten sotien jalkoihin. Se jäi ilmeisesti Maakunta-arkistoon tai jonkin merimäishuoneen asioita hoitavan viraston suojiin 1944 tai kuljetuslaatikkoihin asemalle, josta venäläiset siirsivät arkiston nykyiseen Leningradin Oblastin Valtiolliseen Arkiston Viipurin, entiseen Maakunta-arkistoon. Siellä se on koottu uudelleen fondiksi No 85. On myös mahdollista että arkisto kuului niihin asiakirjoihin, jotka jäivät Viipuriin 1940, kuljetettiin Neuvostoliittoon analysointia varten ja palautettiin vasta sotien jälkeen Viipuriin. Tähän viittaa sekin seikka että arkistossa ei ole yhtäkään vuoden 1939 jälkeistä asiakirjaa tai merkintää.2

Fondissa No 85 on yli 50 viidentoista cm:n paksuista arkistolaatikkoa. Arkisto käsittää ajanjakson 1748-1939. Varhaisimmat dokumentit ovat fragmentteja joten varsinaista tietoa on Merimieshuoneen perustamisvuodesta 1825 alkaen. Luetteloita on yhteensä neljä joilla on seuraavat rajavuodet:Luettelo 1:ssä on sukututkijoita kiinnostavia tietoja esim. pöytäkirjoissa: kuka on anonut ja saanut eläkkeen, avustuksia, lainoja, kuka on eronnut ja kuka erotettu. Luettelon asiakirjoissa on myös tietoja 1800-luvun alun aluksista, niiden omistajista (yleensä Viipurin porvareita), merimieshuoneeseen sisäänkirjoitettujen merimiesten nimiä, syntymäaikoja, asuinpaikkoja sekä kaikenlaisia papin- ym. todistuksia.

Luettelo 2:ssa on sukututkijoita kiinnostavia merimiesluetteloita aluksittain. Niissä on aluksia koskevien tietojen lisäksi ko. aluksen kipparin ja miehistön nimet, syntymäajat, syntymäpaikat, kirkonkirjoituspaikat, palkat, siviilisääty.

Luettelossa 3 ja 4 on samoja tietoja myöhemmiltä ajoilta.

Systematiikka on seuraava:
Fond (85)
Opis (luettelo)
Delo (asiakirja)

Luettelot ovat venäjänkielisiä. Olen kääntänyt ne suomeksi ja tarkistuttanut käännöksen Viipuri-keskus ry:n toimistossa. Suurimmat vaikeudet tuottivat venäjäksi translitteroidut alusten nimet ja alustyypit, joissa oli paljon väärinkäsityksiä, yksinkertaistumisia ja suoranaisia virheitä. Olen pyrkinyt korjaamaan osan virheistä vertaamalla käännöstä Viipurissa oleviin dokumentteihin ja maistraatin alusrekisteriin 1891-1944.3 Kaikkea en ole pystynyt tarkastamaan. Esimerkiksi on useita Matilda-nimistä alusta joskus kirjoitettuna näin, joskus muodossa Mathilda. Translitteroituna W ja V ovat sama kirjain. Jos virheitä löytyy, olkaa hyvä ilmoittakaa niistä osoitteella hans.andersin@hut.fi.

Luettelon perusteella voi määritellä ne kansionumerot, jotka kiinnostavat. Sen jälkeen on matkustettava Viipuriin ja varattava riittävästi aikaa työskentelyä varten maakunta-arkistossa. Arkisto on auki klo 9-17 paikallista aikaa. Faksaamalla (englanniksi) aikeensa tulla jonakin tiettynä päivänä, fondin numeron (85), Opis-numero (1, 2, 3 tai 4) ja delojen numerot arkiston johtajalle Victor Panteleyeville numeroon +7 81378 2 23 46 voi voittaa aikaa paikan päällä.

Viitteet:

1 Maistraatin alainen merimieshuone, joita on jokaisessa merkittävässä Suomen kauppasatamassa, pitää kirjaa kauppalaivaston palveluksessa olevista suomalaisista merimiehistä, hoitaa meriväen pestaamisen ja lopputilin antamisen, riitojen sovittamisen ja kuolleen merimiehen omaisuuden luovuttamisen perillisille. Merimieshuoneesta vastaa johtokunta apunaan asiamies ja sen tuloista osan maksavat laivat ja toinen osa otetaan merimiehen lopputilistä.
Historialliset tiedot Viipurin läänin merimieshuoneesta on saatu arkiston käsinkirjoitetusta selostuksesta jonka sijoitus on fondi 85 luettelo 1 delo 672: Historiallinen selostus merimieshuoneen perustamisesta ja kehityksestä

2 Arkiston vaiheista, katso Hans Andersin, Arkivet i nuvarande Viborg: Hur kom det till? Genos 71(2000), s. 26-30.

3 Erkki Riimala, Meren, kanavan ja laivojen Viipuri. Helsinki 1991.

Tallennettu hakutietokantaan! = Tallennettu hakutietokantaan

Luettelo 1: 1748-1917
 
L1:1
Ohjekirjeitä Suomen Senaatilta, kenraalikuvernööriltä, merenkuluntarkastustoimelta ja muilta 25.5.1889-1.6.1917  
 
L1:2
Merimieshuoneen johtokunnan istuntojen pöytäkirjoja 5.1.1884-7.12.1903  
 
L1:3
Merimieshuoneen johtokunnan istuntojen pöytäkirjoja 26.2.1904-20.12.1922  
 
L1:4
Tilastollisia tietoja alusmääristä ja merenkulkijoista merimieshuoneen alueella vuosilta 1842-1855.  
 
L1:5
Summatietoja laivamääristä ja kirjoittautumisista merimieshuoneeseen vuodelta 1865.  
 
L1:6
Tilastollisia tietoja alusmääristä ja henkilöstöstä merimieshuoneen alueella vuosilta 1858-1874  
 
L1:7
Tilastollisia tietoja alusmääristä ja henkilöstöstä merimieshuoneen alueella vuosilta 1875-1889.  
 
L1:8
Tilastollisia tietoja alusmääristä ja henkilöstöstä merimieshuoneen alueella vuosilta 1891, 1895-1905.  
 
L1:9
Tilastollisia tietoja alusmääristä ja henkilöstöstä merimieshuoneen alueella vuosilta 1909-1916.  
 
L1:10
Joukko asiakirjoja vuodelta 1825/ luettelo aluksista ja miehistöstä, jotka kirjoittautuivat Viipurin ja Haminan satamiin, yhdistettyjä tilinpäätöksiä, merimiesten sopimuksia yhdessä liitteenä olevien tietojen, todistusten jne. kanssa.  
 
L1:11
Joukko asiakirjoja vuodelta 1827/ luettelo aluksista ja miehistöstä, jotka kirjoittautuivat Viipurin ja Haminan satamiin, yhdistettyjä tilinpäätöksiä, merimiesten sopimuksia yhdessä liitteenä olevien tietojen, todistusten jne. kanssa.  
 
L1:12
Joukko asiakirjoja vuodelta 1828/ luettelo aluksista ja miehistöstä, jotka kirjoittautuivat Viipurin ja Haminan satamiin, yhdistettyjä tilinpäätöksiä, merimiesten sopimuksia yhdessä liitteenä olevien tietojen, todistusten jne. kanssa.  
 
L1:13
Joukko asiakirjoja vuodelta 1829/ luettelo aluksista ja miehistöstä, jotka kirjoittautuivat Viipurin ja Haminan satamiin, yhdistettyjä tilinpäätöksiä, merimiesten sopimuksia yhdessä liitteenä olevien tietojen, todistusten jne. kanssa.  
 
L1:14
Joukko asiakirjoja vuodelta 1830/ luettelo aluksista ja miehistöstä, jotka kirjoittautuivat Viipurin ja Haminan satamiin, yhdistettyjä tilinpäätöksiä, merimiesten sopimuksia yhdessä liitteenä olevien tietojen, todistusten jne. kanssa.  
 
L1:15
Joukko asiakirjoja vuodelta 1831/ luettelo aluksista ja miehistöstä, jotka kirjoittautuivat Viipurin ja Haminan satamiin, yhdistettyjä tilinpäätöksiä, merimiesten sopimuksia yhdessä liitteenä olevien tietojen, todistusten jne. kanssa.  
 
L1:16
Joukko asiakirjoja vuodelta 1832/ luettelo aluksista ja miehistöstä, jotka kirjoittautuivat Viipurin ja Haminan satamiin, yhdistettyjä tilinpäätöksiä, merimiesten sopimuksia yhdessä liitteenä olevien tietojen, todistusten jne. kanssa.  
 
L1:17
Saapuvien asiakirjojen rekisteri vuodelta 1827.  
 
L1:18
Saapuvien asiakirjojen rekisteri ajalta 1.1.1892-23.12.1912.  
 
L1:19
Luettelo Haminan satamaan kirjoittautuneista aluksista vuonna 1833.  
 
L1:20
Luettelo merimieshuoneeseen sisäänkirjoitetuista aluksista vuosilta 1842-1861, 1863, 1865-1868, 1870-1874.  
 
L1:21
Luettelo rahtialuksista vuosilta 1859-1874.  
 
L1:21a
Luettelo aluksista ja näiden omistajista Seiskarin saarelta ja Lavansaarelta 22.7.1882.  
 
L1:21b
Luettelo aluksista ja näiden omistajista 10.11.1890-7.4.1891.  
 
L1:22
Luettelo aluksista vuonna 1904.  
 
L1:23
Pöytäkirjoja laivantarkastuksista ennen lähtöä 1891-1906.  
 
L1:24
Luettelo aluksista vuonna 1908.  
 
L1:25
Luettelo Lappeenrannassa rekisteröidyistä aluksista vuonna 1912.  
 
L1:26
Merimieshuoneeseen vuosina 1883-1906 kirjoittautuneet alukset. Aakkosellinen luettelo. Konsepteja.  
 
L1:27
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1877-1895.  
 
L1:28
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1896-1917.  
 
L1:29
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1862.  
 
L1:30
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1875.  
 
L1:31
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1876.  
 
L1:32
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1877.  
 
L1:33
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1879 (?).  
 
L1:34
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1883-1884.  
 
L1:35
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1895.  
 
L1:36
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1904.  
 
L1:37
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1905.  
 
L1:38
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1906.  
 
L1:39
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1907.  
 
L1:40
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1908.  
 
L1:41
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1909.  
 
L1:42
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1910.  
 
L1:43
Luettelo aluksista, omistajista jotka asuvat merimieshuoneen alueella 1913. Fragmentti.  
 
L1:44
Luettelo aluksista ja niiden miehistöstä, aikaisemmat kokeet merimieshuoneessa vuosilta 1875, 1876, 1880, 1887, 1901.  
 
L1:45
Luettelo aluksista vuonna 1887.  
 
L1:46
Luettelo niistä aluksista, joiden pääisännät asuvat merimieshuoneen alueella 1864.  
 
L1:47
Luettelo majakoista ja luotsiasemista Laatokan järvellä, Saimaan kanavalla ja Koiviston lahdella 1.4.1890.  
 
L1:48
Tähystyspäiväkirja luotsiasemalta "Iso Kalastaja" vuodelta 1913. Fragmentti.  
 
L1:49
Alusten mittakirja 29.7.1887-20.5.1890.  
 
L1:50
Alusten mittakirja 29.5.1894-20.7.1896.  
 
L1:51
Alusten mittakirja 17.5.1898-2.6.1899.  
 
L1:52
Alusten mittakirja 2.6.1899-2.6.1900.  
 
L1:53
Alusten mittakirja 29.5.1902-23.5.1904.  
 
L1:54
Alusten mittakirja 26.5.1904-9.5.1906.  
 
L1:55
Michel Honkanen-nimisen aluksen mittaustodistus 27.4.1824-30.4.1824.  
 
L1:56
Alusten mittaustodistukset 1868. Osa I.  
 
L1:57
Alusten mittaustodistukset 1868. Osa II.  
 
L1:58
Alusten mittaustodistukset 1870. Osa I.  
 
L1:59
Alusten mittaustodistukset 1870. Osa II.  
 
L1:60
Otteita alusten mittakirjoista 1882-1896.  
 
L1:62
"Ukko" ja "Kontio"-nimisten laivojen mittaustodistukset 1906-1916  
 
L1:63
Priki "Impi". Lokikirja 2.6.1874-7.7.1876.  
 
L1:64
Kuunari "Aallotar". Lokikirja 20.4.1875-16.11.1875.  
 
L1:65
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 25.5.1875-27.11.1883.  
 
L1:70
Kuunari "Herman". Lokikirja 29.8.1875-9.9.1876.  
 
L1:67
Priki "Elisabet". Lokikirja 3.7.1875-19.11.1881.  
 
L1:68
Priki "Ilmarinen". Lokikirja 19.5.1875-6.9.1875.  
 
L1:69
Kuunari "Sovinto". Lokikirja 26.5.1875-2.11.1875.  
 
L1:70
Kuunari "Aallotar". Lokikirja 13.5.1876-11/23.11.1876.  
 
L1:71
Priki "Impi". Lokikirja 29.7.1876-2.11.1876.  
 
L1:72
Kuunari "Johannes". Lokikirja 15.5.1876-17.11.1876.  
 
L1:73
Höyryalus "Kuopio". Lokikirja 16.5.1876-28.11.1876.  
 
L1:74
Kuunari "Toivo". Lokikirja 31.5.1876-5.11.1876.  
 
L1:75
Parkki "Ultima". Lokikirja 1.6.1876-15.11.1876.  
 
L1:76
Kuunari "Ystävä". Lokikirja 29.5.1876-21.10.1876.  
 
L1:77
Kuunari "Aallotar". Lokikirja 1.5.1877-27.10.1877.  
 
L1:78
Kuunari "Aalto". Lokikirja 26.2.1877-11.10.1877.  
 
L1:79
Kuunari "Aalto". Lokikirja 19.7.1877-6.6.1878.  
 
L1:80
Kuunari "Aleksander". Lokikirja 8.5.1877-7.11.1877.  
 
L1:81
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 24.5.1877-20.11.1877.  
 
L1:82
Kuunari "Herman". Lokikirja 5.5.1877-15.7.1878.  
 
L1:83
Priki "Ilmatar". Lokikirja 15.5.1877-16.10.1878.  
 
L1:84
Parkki "Katarina". Lokikirja 7.6.1877-22.11.1877.  
 
L1:85
Höyryalus "Kuopio". Lokikirja 8.5.1877-22.11.1877.  
 
L1:86
Parkki "Ultima". Lokikirja 28.4.1877-3/15.11.1877.  
 
L1:87
Parkki "Fredrik". Lokikirja 25.5.1877-7.11.1877.  
 
L1:88
Priki "Emma". Lokikirja 23.5.1877-2.11.1877.  
 
L1:89
Kuunari "Aalto". Lokikirja 22.6.1878-20.8.1878.  
 
L1:90
Kuunari "Aalto". Lokikirja 20.8.1878-13.8.1879.  
 
L1:91
Kuunari "Alexander". Lokikirja 10.7.1878-3.11.1878.  
 
L1:92
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 29.3.1878-7.12.1878.  
 
L1:93
Kuunari "Herman". Lokikirja 29.7.1878-16.7.1879.  
 
L1:94
Priki "Elisabet". Lokikirja 25.5.1877-2.10.1878.  
 
L1:95
Kuunari "Johannes". Lokikirja 16.10.1878-10.9.1879.  
 
L1:96
Parkki "Katarina". Lokikirja 15.3.1878-1.10.1878.  
 
L1:97
Priki "Magda". Lokikirja 23.7.1878-30.9.1878.  
 
L1:98
Parkki "Mathilda". Lokikirja 30.7.1878-25.10.1878.  
 
L1:99
Priki "Olga". Lokikirja 3.8.1878-24.10.1878.  
 
L1:100
Kuunari "Pyhtää?". Lokikirja 14.5.1878-20.11.1878.  
 
L1:101
Kuunari "Samfrid". Lokikirja 15.5.1878-25.10.1878.  
 
L1:102
Priki "Sandra". Lokikirja 18.7.1878-22.7.1879.  
 
L1:103
Kuunari "Sovinto". Lokikirja 23.4.1878-22.10.1878.  
 
L1:104
Kuunari "Toivo". Lokikirja 22.6.1878-26.9.1878.  
 
L1:105
Kuunari "Toivo". Lokikirja 14.5.1878-10.10.1878.  
 
L1:106
Priki "Toivo". Lokikirja 15.7.1878-8.9.1879.  
 
L1:107
Kuunari "Flora". Lokikirja 13.5.1878-3.10.1878.  
 
L1:108
Kuunari "Honkatar". Lokikirja 2.5.1878-2.12.1878.  
 
L1:109
Kuunari "Hämäläinen". Lokikirja 25.4.1878-20.4.1879.  
 
L1:110
Kuunari "Aalto". Lokikirja 16.8.1879-25.9.1880.  
 
L1:111
Kuunari "Alexander". Lokikirja 2.5.1879-31.10.1879.  
 
L1:112
Kuunari "Aallotar". Lokikirja 3.5.1879-23.10.1879.  
 
L1:113
Kuunari "Amanda". Lokikirja 20.5.1879-21.11.1879.  
 
L1:114
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 2.4.1879-19.11.1879.  
 
L1:115
Kuunari "Weitera". Lokikirja 5.7.1879-1.12.1879.  
 
L1:116
Kuunari "Westa". Lokikirja 2.5.1879-25.11.1879.  
 
L1:117
Kuunari "Herman". Lokikirja 16.6.1879-13.7.1880.  
 
L1:118
Kuunari "Johannes". Lokikirja 2.5.1879-21.10.1879.  
 
L1:119
Priki "Ilmatar". Lokikirja 2.5.1879-1.10.1880.  
 
L1:120
Parkki "Katarina". Lokikirja 7.5.1879-15.12.1879.  
 
L1:121
Höyryalus "Yrjö Koskinen". Lokikirja 12.5.1879-5.11.1879.  
 
L1:122
Priki "Magda". Lokikirja 6.5.1879-18.10.1879.  
 
L1:123
Kuunari "Maria". Lokikirja 16.5.1879-29.11.1879.  
 
L1:124
Parkki "Mathilda". Lokikirja 6.5.1879-31.10.1879.  
 
L1:125
Kuunari "Neptun". Lokikirja 20.5.1879-12.11.1879.  
 
L1:126
Priki "Olga". Lokikirja 6.5.1879-11.12.1879.  
 
L1:127
Kuunari "Samfrid". Lokikirja 13.5.1879-30.10.1879.  
 
L1:128
Priki "Sandra". Lokikirja 28.7.1879-1.12.1879.  
 
L1:129
Kuunari "Sofia". Lokikirja 9.5.1879-6.11.1879.  
 
L1:130
Kuunari "Toivo". Lokikirja 6.5.1879-5.12.1879.  
 
L1:131
Priki "Toivo". Lokikirja 25.7.1879-21.10.1879.  
 
L1:132
Kuunari "Toivo". Lokikirja 30.5.1879-15.12.1879.  
 
L1:133
Parkki "Ultima". Lokikirja 31.4.1878-4.10.1879.  
 
L1:134
Parkki "Ultima". Lokikirja 30.4.1879-14.11.1880.  
 
L1:135
Kuunari "Uno". Lokikirja 16.11.1879-12.11.1879??.  
 
L1:136
Parkki "Filemon". Lokikirja 5.5.1879-17/29.12.1879.  
 
L1:137
Kuunari "Flora". Lokikirja 22.4.1879-2.10.1879.  
 
L1:138
Parkki "Fredrik". Lokikirja 9.5.1879-7.8.1880.  
 
L1:139
Kuunari "Hämäläinen". Lokikirja 31.3.1879-29.11.1879.  
 
L1:140
Priki "Emma". Lokikirja 6.5.1879-22.10.1879.  
 
L1:141
Kuunari "Aallotar". Lokikirja 1.5.1880-5.9.1880.  
 
L1:142
Kuunari "Aalto". Lokikirja 27.9.1880-23.2.1881.  
 
L1:143
Kuunari "Amalia". Lokikirja 10.5.1880-21.10.1880.  
 
L1:144
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 31.3.1880-3.11.1880.  
 
L1:145
Kuunari "Westa". Lokikirja 9.4.1880-15.11.1880.  
 
L1:146
Kuunari "Herman". Lokikirja 9.7.1880-29.10.1880.  
 
L1:147
Priki "Elisabet". Lokikirja 9.8.1880-3.1.1882.  
 
L1:148
Kuunari "Johannes". Lokikirja 10.5.1880-18.11.1880.  
 
L1:149
Parkki "Katarina". Lokikirja 10.4.1880-8.11.1880.  
 
L1:150
Priki "Magda". Lokikirja 21.4.1880-14.10.1881.  
 
L1:151
Priki "Magda". Lokikirja 14.10.1880-18.11.1881.  
 
L1:152
Kuunari "Maria". Lokikirja 4.5.1880-19.10.1880.  
 
L1:153
Parkki "Mathilda". Lokikirja 14.5.1880-6.11.1880.  
 
L1:154
Priki "Olga". Lokikirja 19.3.1880-13.9.1881.  
 
L1:155
Kuunari "Onnen Toivo". Lokikirja 7.5.1880-30.10.1880.  
 
L1:156
Kuunari "Samfrid". Lokikirja 10.5.1880-15.11.1880.  
 
L1:157
Priki "Sandra". Lokikirja 20.4.1880-5.10.1880.  
 
L1:158
Kuunari "Sirius". Lokikirja 10.5.1880-18.9.1880.  
 
L1:159
Kuunari "Sofia". Lokikirja 10.4.1880-29.10.1880.  
 
L1:160
Kuunari "Toivo". Lokikirja 20.4.1880-18.10.1880.  
 
L1:161
Priki "Toivo". Lokikirja 8.5.1880-20.10.1880.  
 
L1:162
Kuunari "Toivo". Lokikirja 20.4.1880-13.5.1881.  
 
L1:163
Parkki "Ukko". Lokikirja 21.4.1880-6.11.1880.  
 
L1:164
Parkki "Ultima". Lokikirja 25.8.1880-8.12.1881.  
 
L1:165
Kuunari "Uno". Lokikirja 21.4.1880-9.6.1881.  
 
L1:166
Kuunari "Flora". Lokikirja 24.5.1880-28.11.1880.  
 
L1:167
Parkki "Fredrik". Lokikirja 10.8.1880-22.10.1881.  
 
L1:168
Kuunari "Honkatar". Lokikirja 26.4.1880-6.10.1880.  
 
L1:169
Kuunari "Hämäläinen". Lokikirja 23.4.1880-25.10.1880.  
 
L1:170
Priki "Emma". Lokikirja 13.4.1880-26.10.1880.  
 
L1:171
Kuunari "Aallotar". Lokikirja 20.4.1881-15.11.1881.  
 
L1:172
Kuunari "Aalto". Lokikirja 7.3.1881-16.11.1881.  
 
L1:173
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 19.5.1881-29.11.1881.  
 
L1:174
Kuunari "Westa". Lokikirja 19.5.1881-8.11.1881.  
 
L1:175
Kuunari "Herman". Lokikirja 17.5.1881-(ei aikaisemmin kuin)12.11.1881.  
 
L1:176
Priki "Ilmatar". Lokikirja 19.5.1881-3.4.1882.  
 
L1:177
Parkki "Katarina". Lokikirja 5.9.1881-23.12.1881.  
 
L1:178
Priki "Olga". Lokikirja 9.6.1881-28.10.1881.  
 
L1:179
Priki "Sandra". Lokikirja18.6.1881-30.9.1881.  
 
L1:180
Kuunari "Sofia". Lokikirja 4.5.1881-24.11.1881.  
 
L1:181
Kuunari "Toivo". Lokikirja 14.5.1881-10.6.1882.  
 
L1:182
Priki "Toivo". Lokikirja 20.4.1881-21.11.1881.  
 
L1:183
Alus "Toivo". Lokikirja 31.12.1881-10.6.1882.  
 
L1:184
Parkki "Ukko". Lokikirja 27.6.1881-21.12.1881.  
 
L1:185
Kuunari "Flora". Lokikirja 3.5.1881-18.11.1881.  
 
L1:186
Parkki "Fredrik". Lokikirja 9.6.1881-17.10.1881.  
 
L1:187
Parkki "Fredrik". Lokikirja 12.10.1881-30.6.1882.  
 
L1:188
Kuunari "Hämäläinen". Lokikirja 10.10.1881-10.11.1881.  
 
L1:189
Kuunari "Hämäläinen". Lokikirja 23.5.1881-10.10.1881.  
 
L1:190
Priki "Emma". Lokikirja 9.6.1881-4.12.1881.  
 
L1:191
Kuunari "Aalto". Lokikirja 21.3.1882-27.10.1882.  
 
L1:192
Höyryalus "Ainamo". Lokikirja 6.5.1882-24.2.1883.  
 
L1:193
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 1.5.1881-29.11.1882.  
 
L1:194
Kuunari "Herman". Lokikirja 15.4.1882-13.10.1882.  
 
L1:195
Priki "Elisabet". Lokikirja 3.4.1882-13.10.1882.  
 
L1:196
Priki "Ilmatar". Lokikirja 24.7.1882-26.10.1883.  
 
L1:197
Parkki "Katarina". Lokikirja 3.4.1882-24.11.1882.  
 
L1:198
Priki "Magda". Lokikirja 2.5.1882-30.11.1882.  
 
L1:199
Priki "Olga". Lokikirja 14.4.1882-1.11.1883.  
 
L1:200
Kuunari "Saama". Lokikirja 13.4.1882-28.11.1882.  
 
L1:201
Priki "Sandra". Lokikirja 20.4.1882-21.11.1882.  
 
L1:202
Priki "Toivo". Lokikirja 27.3.1882-1.12.1882.  
 
L1:203
Parkki "Ukko". Lokikirja 1.5.1882-8.11.1882.  
 
L1:204
Parkki "Ultima". Lokikirja 27.4.1882-27.10.1882.  
 
L1:205
Kuunari "Flora". Lokikirja 10.5.1882-23.8.1882.  
 
L1:206
Parkki "Fredrik". Lokikirja 1.7.1882-(ei aikaisemmin kuin)2.4.1883.  
 
L1:207
Kuunari "Hämäläinen". Lokikirja 20.4.1882-(ei aikaisemmin kuin)28.11.1882.  
 
L1:208
Priki "Emma". Lokikirja 3.4.1882-31.7.1883.  
 
L1:209
Kuunari "Aalto". Lokikirja 17.5.1883-22.12.1883.  
 
L1:210
Höyryalus "Ainamo". Lokikirja 16.5.1883-5.12.1883. Vahingoittunut.  
 
L1:211
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 5.4.1883-27.11.1883.  
 
L1:212
Höyryalus "Wäinämöinen". Lokikirja 15.5.1883-3.7.1901.  
 
L1:213
Kuunari "Herman". Lokikirja 18.5.1883-8.7.1884.  
 
L1:214
Priki "Ilmatar". Lokikirja 31.7.1883-31.10.1884.  
 
L1:215
Kuunari "Johanna". Lokikirja 1.5.1883-18.10.1883.  
 
L1:216
Parkki "Katarina". Lokikirja 22.5.1883-12.11.1883.  
 
L1:217
Priki "Toivo". Lokikirja 1.5.1883-29.9.1883.  
 
L1:218
Parkki "Ultima". Lokikirja 8.8.1883-10.11.1884.  
 
L1:219
Parkki "Fredrik". Lokikirja 23.5.1883-20.10.1883.  
 
L1:220
Kuunari "Hämäläinen". Lokikirja 23.5.1883-3.11.1883.  
 
L1:221
Priki "Emma". Lokikirja 21.5.1883-8.11.1883.  
 
L1:222
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 15.5.1884-10.12.1884.  
 
L1:223
Kuunari "Johanna". Lokikirja 8.5.1884-29.12.1884.  
 
L1:224
Parkki "Katarina". Lokikirja 2.4.1884-10.10.1884.  
 
L1:225
Kaljaasi "Lautaranta". Lokikirja 23.5.1884-6.11.1884.  
 
L1:226
Parkki "Mathias". Lokikirja 12.5.1884-7.11.1884.  
 
L1:227
Priki "Olga". Lokikirja 19.5.1884-3.11.1884.  
 
L1:228
Kaljaasi "Ukko". Lokikirja 29.5.1884-7.10.1884.  
 
L1:229
Parkki "Ukko". Lokikirja 13.5.1884-8.12.1885.  
 
L1:230
Priki "Emma". Lokikirja 13.5.1884-10.10.1884.  
 
L1:231
Kuunari "Aalto". Lokikirja 31.3.1885-2.10.1886.  
 
L1:232
Kuunari "Aalto". Lokikirja 3.9.1885-4.11.1885.  
 
L1:233
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 9.4.1885-26.11.1885.  
 
L1:234
Kaljaasi "Wäinö". Lokikirja 28.5.1885-16.11.1886.  
 
L1:235
Priki "Ilmatar". Lokikirja 15.5.1885-22.10.1885.  
 
L1:236
Parkki "Mathias". Lokikirja 27.5.1885-12.12.1885.  
 
L1:237
Priki "Olga". Lokikirja 21.5.1885-13.11.1885.  
 
L1:238
Parkki "Ukko". Lokikirja 2.9.1885-8.12.1885.  
 
L1:239
Parkki "Ultima". Lokikirja 27.5.1885-(ei aikaisemmin kuin)30.9.1886.  
 
L1:240
Priki "Emma". Lokikirja 16.5.1885-8.12.1885.  
 
L1:241
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 6.5.1886-12.11.1886.  
 
L1:242
Parkki "Mathias". Lokikirja 9.4.1886-13.11.1888.  
 
L1:243
Kuunari "Suomi". Lokikirja 5.5.1886-7.10.1886.  
 
L1:244
Parkki "Ukko". Lokikirja 4.5.1886-18.10.1887.  
 
L1:245
Parkki "Ultima". Lokikirja 30.9.1886-16.10.1886. Fragmentti.  
 
L1:246
Priki "Emma". Lokikirja 19.4.1886-24.12.1886.  
 
L1:247
Kuunari "Aalto". Lokikirja 29.4.1887-17.10.1887.  
 
L1:248
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 3.5.1887-28.10.1887.  
 
L1:249
Kuunari "Johanna". Lokikirja 20.5.1887-22.10.1887.  
 
L1:250
Parkki "Kapman". Lokikirja 30.7.1887-9.11.1888.  
 
L1:251
Parkki "Mathias". Lokikirja 18.7.1887-13.11.1888.  
 
L1:252
Kuunari "Suomi". Lokikirja 4.5.1887-26.10.1888.  
 
L1:253
Parkki "Ukko". Lokikirja 1.8.1887-13.11.1889.  
 
L1:254
Parkki "Ultima". Lokikirja 3.5.1887-25.10.1887.  
 
L1:255
Priki "Emma". Lokikirja 18.4.1887-3.7.1887.  
 
L1:256
Kuunari "Aalto". Lokikirja 16.5.1888-8.10.1888.  
 
L1:257
Höyryalus "Alexander". Lokikirja 30.8.1888-26.9.1888.  
 
L1:258
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 22.5.1888-22.11.1888.  
 
L1:259
Kaljaasi "Ahti". Lokikirja 11.10.1888-20.8.1890.  
 
L1:260
Kuunari "Johanna". Lokikirja 25.8.1888-14.11.1889.  
 
L1:261
Kuunari "Johanna". Lokikirja 6.6.1888-17.8.1888. Vahingoittunut.  
 
L1:262
Parkki "Mathias". Lokikirja 18.6.1888-21.11.1889.  
 
L1:263
Parkki "Sara". Lokikirja 27.9.1888-27.10.1892.  
 
L1:264
Parkki "Ultima". Lokikirja 8.5.1888-1.12.1888.  
 
L1:265
Kuunari "Aalto". Lokikirja 10.5.1889-14.10.1889.  
 
L1:266
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 16.4.1889-24.10.1889.  
 
L1:267
Kaljaasi "Ahti". Lokikirja 12.6.1889-1.12.1890.  
 
L1:268
Kaljaasi "Wellamo". Lokikirja 12.6.1889-24.10.1892.  
 
L1:269
Höyryalus "Willmanstrand". Lokikirja 23.5.1889-10.12.1889.  
 
L1:270
Höyryalus "Kaleva". Lokikirja (ei myöhemmin kuin) 18.5.1889-15.11.1890.  
 
L1:271
Kuunari "Onni". Lokikirja 6.6.1889-7.12.1889.  
 
L1:272
Kuunari "Suomi". Lokikirja 24.5.1889-25.9.1890.  
 
L1:273
Kuunari "Aalto". Lokikirja 19.4.1890-13.9.1890.  
 
L1:274
Höyryalus "Ainamo". Lokikirja 3.5.1890-(ei aikaisemmin kuin) 27.10.1890.  
 
L1:275
Höyryalus "Alexander". Lokikirja 12.4.1890-13.11.1890.  
 
L1:276
Kuunari "Aurinko". Lokikirja 22.4.1890-27.10.1890.  
 
L1:277
Kaljaasi "Wellamo". Lokikirja 18.7.1890-29.10.1892.  
 
L1:278
Höyryalus "Willmanstrand". Lokikirja 7.5.1890-21.11.1890.  
 
L1:279
Höyryalus "Wäinämöinen". Lokikirja 6.5.1890-3.7.1901.  
 
L1:280
Höyryalus "Elias Lönnrot". Lokikirja 3.5.1890-29.9.1890.  
 
L1:281
Parkki "Mathias". Lokikirja (ei myöhemmin kuin) 18.3.1890-22.12.1890.  
 
L1:282
Kaljaasi "Rauha". Lokikirja 20.5.1890-11.7.1890.  
 
L1:283
Parkki "Sara". Lokikirja -27.10.1890. Vahingoittunut.  
 
L1:284
Parkki "Sara". Lokikirja (ei myöhemmin kuin) 5.12.1890-(ei aikaisemmin kuin) 23.7.1891.  
 
L1:285
Parkki "Ukko". Lokikirja 19.4.1890-5.11.1891.  
 
L1:286
Kaljaasi "Eläköön". Lokikirja 24.5.1890-18.9.1891.  
 
L1:287
Kuunari "Aalto". Lokikirja 11.5.1891-29.9.1891.  
 
L1:288
Höyryalus "Ainamo". Lokikirja 30.5.1891-1.12.1891.  
 
L1:289
Kuunari "Aurinko". Lokikirja15.5.1891-18.9.1891.  
 
L1:290
Höyryalus "Willmanstrand". Lokikirja 14.5.1891-24.11.1891.  
 
L1:291
Höyryalus "Elias Lönnrot". Lokikirja 15.5.1891-10.11.1892.  
 
L1:292
Parkki "Sara". Lokikirja 24.7.1891-26.8.1893.  
 
L1:296
Kuunari "Suomi". Lokikirja 21.5.1891-16.9.1892.  
 
L1:294
Kaljaasi "Eläköön". Lokikirja 6.6.1891-10.1.1892.  
 
L1:295
Kaljaasi "Eläköön". Lokikirja 6.6.1891-17.5.1892. Fragmentti.  
 
L1:296
Kuunari "Aalto". Lokikirja 12.5.1892-13.10.1892.  
 
L1:297
Kuunari "Aurinko". Lokikirja14.5.1892-30.9.1892.  
 
L1:298
Höyryalus "Väinämöinen". Lokikirja 19.5.1892-3.7.1901.  
 
L1:299
Höyryalus "Willmanstrand". Lokikirja 17.5.1892-20.12.1893.  
 
L1:300
Parkki "Maria". Lokikirja 30.7.1892-5.9.1893.  
 
L1:301
Parkki "Ukko". Lokikirja 3.5.1892-27.10.1893.  
 
L1:302
Kuunari "Eläköön". Lokikirja 23.5.1892-26.5.1894.  
 
L1:303
Kuunari "Aalto". Lokikirja 26.5.1893-13.11.1893.  
 
L1:304
Parkki "Maria". Lokikirja 9.9.1892-27.8.1894.  
 
L1:305
Höyryalus "Peter I" (matkustajalaiva). Lokikirja 6.5.1892-9.11.1895.??  
 
L1:306
Parkki "Sara". Lokikirja 11.9.1892-23.6.1894.  
 
L1:307
Kuunari "Suomi". Lokikirja 26.5.1893-15.11.1894.  
 
L1:308
Kuunari "Aalto". Lokikirja 28.4.1894-2.11.1894.  
 
L1:309
Höyryalus "Willmanstrand". Lokikirja 2.5.1894-16.11.1896.  
 
L1:310
Parkki "Sara". Lokikirja 30.6.1894-5.11.1895.  
 
L1:311
Kuunari "Suomi". Lokikirja 26.7.1894-15.11.1894.  
 
L1:312
Parkki "Ukko". Lokikirja 5.5.1894-4.11.1894.  
 
L1:313
Kaljaasi "Eläköön". Lokikirja 26.5.1894-27.11.1895.  
 
L1:314
Höyryalus "Wäinämöinen". Lokikirja 18.5.1895-3.7.1901.  
 
L1:315
Parkki "Trångsund". (matkustajalaiva). Lokikirja 8.7.1895-9.1.1896.  
 
L1:316
Höyryalus "Peter I" (matkustajalaiva). Lokikirja 15.5.1895-14.11.1895.  
 
L1:317
Kuunari "Suomi". Lokikirja 13.5.1895-3.11.1896.  
 
L1:318
Parkki "Ukko". Lokikirja 27.5.1895-25.11.1895.  
 
L1:319
Höyryalus "Alexander". Lokikirja 10.5.1896-2.11.1898.  
 
L1:320
Höyryalus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 8.12.1896-30.11.1898.  
 
L1:321
Alus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 27.5.1896-3.11.1898.  
 
L1:322
Alus "Peter I" (matkustajalaiva). Lokikirja 8.5.1896-19.11.1896.  
 
L1:323
Parkki "Sara". Lokikirja 8.5.1896-15.6.1897.  
 
L1:324
Parkki "Trångsund". (matkustajalaiva). Lokikirja 8.5.1896-23.12.1896.  
 
L1:325
Kaljaasi "Uljas". Lokikirja 29.5.1896-28.11.1896.  
 
L1:326
Kuunari "Eläköön". Lokikirja 10.7.1896-22.12.1897.  
 
L1:327
Höyryalus "Willmanstrand". Lokikirja 8.5.1897-7.12.1899.  
 
L1:328
Parkki "Iita". Lokikirja 23.10.1897-7.12.1898.  
 
L1:329
Höyryalus "Mercurius". Lokikirja 23.7.1897-17.12.1897.  
 
L1:330
Höyryalus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 21.10.1897-30.11.1898.  
 
L1:331
Höyryalus "Peter I" (matkustajalaiva). Lokikirja 8.5.1897-16.11.1897.  
 
L1:332
Parkki "Sara". Lokikirja 10.6.1897-16.11.1897.  
 
L1:333
Kuunari "Suomi". Lokikirja 12.5.1897-30.11.1897.  
 
L1:334
Parkki "Ukko". Lokikirja 5.5.1897-9.12.1897.  
 
L1:335
Parkki "Hilja". Lokikirja 21.7.1897-1.11.1898.  
 
L1:336
Parkki "Hilja". Lokikirja 11.9.1897-1.11.1898.  
 
L1:337
Höyryalus "Atlantik". Lokikirja 30.9.1898-6.9.1900.  
 
L1:338
Kuunari "Vieland". Lokikirja 24.11.1898-21.12.1898.  
 
L1:339
Höyryalus "Wiipuri". (lastilaiva) Lokikirja 15.6.1898-19.4.1899.  
 
L1:340
Höyryalus "Mercurius". Lokikirja 12.5.1898-19.1.1899.  
 
L1:341
Alus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 5.12.1898-14.7.1900.  
 
L1:342
Fregatti "Ocean". Lokikirja 1.10.1898-13.7.1899.  
 
L1:343
Höyryalus "Peter I" (matkustajalaiva). Lokikirja 5.5.1898-18.11.1898.  
 
L1:344
Parkki "Sara". Lokikirja 11.5.1898-28.11.1898.  
 
L1:345
Kuunari "Suomi". Lokikirja 11.5.1898-5.12.1898.  
 
L1:346
Parkki "Ukko". Lokikirja 20.5.1898-12.12.1899.  
 
L1:347
Alus "Fredrik". Lokikirja 10.5.1895-(ei aikaisemmin kuin) 11.11.1898.  
 
L1:348
Höyryalus "Fredrik". Lokikirja lokakuu 1898-17.12.1898. Fragmentti.  
 
L1:349
Kuunari "Eläköön". Lokikirja 5.4.1898-2.11.1899.  
 
L1:350
Höyryalus "Alexander". Lokikirja 13.5.1899-7.11.1901.  
 
L1:351
Höyryalus "Atlantika". Lokikirja 19.9.1899-5.9.1900.  
 
L1:352
Kuunari "Vieland". Lokikirja 18.4.1899-28.12.1900.  
 
L1:353
Parkki "Iita". Lokikirja 27.4.1899-13.11.1899.  
 
L1:354
Alus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 15.7.1899-14.7.1900.  
 
L1:355
Alus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 21.6.1899-9.7.1900.  
 
L1:356
Fregatti "Ocean". Lokikirja 13.7.1899-30.4.1902.  
 
L1:357
Höyryalus "Peter I" (matkustajalaiva). Lokikirja 6.5.1899-20.11.1899.  
 
L1:358
Kuunari "Suomi". Lokikirja 10.5.1899-14.10.1900.  
 
L1:359
Höyryalus (matkustaja-alus) "Zachris Topelius". Lokikirja 26.8.1899-30.9.1899.  
 
L1:360
Parkki "Ukko". Lokikirja 5.9.1899-27.12.1900.  
 
L1:361
Kuunari "Eläköön". Lokikirja 2.8.1899-2.11.1899.  
 
L1:362
Kuunari "Vieland". Lokikirja 29.8.1900-8.10.1900. Fragmentti.  
 
L1:363
Höyryalus "Willmanstrand". (höyrylotja) Lokikirja 6.6.1900-20.5.1903.  
 
L1:364
Höyryalus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 29.11.1900-15.7.1902.  
 
L1:365
Alus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 21.4.1900-11.5.1901.  
 
L1:366
Fregatti "Ocean". Lokikirja 20.11.1900-30.4.1902.  
 
L1:367
Parkki "Regina". Lokikirja 3.5.1900-18.12.1900.  
 
L1:368
Kuunari "Eläköön". Lokikirja. 5.1900-6.10.1900.  
 
L1:369
Kuunari "Iita". Lokikirja 10.4.1901-9.11.1901.  
 
L1:370
Höyryalus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 5.6.1901-15.7.1902.  
 
L1:371
Höyryalus "Nikolaj" (lastilaiva). Lokikirja 5.6.1901-15.7.1902.  
 
L1:372
Parkki "Regina". Lokikirja 22.3.1901-29.10.1901.  
 
L1:373
Kuunari "Suomi". Lokikirja 30.4.1901-26.11.1902.  
 
L1:374
Parkki "Ukko". Lokikirja 28.3.1901-5.12.1901.  
 
L1:375
Kuunari "Eläköön". Lokikirja 13.5.1901-12.11.1901.  
 
L1:376
Höyryalus "Alexander". Lokikirja 17.5.1902-3.11.1903.  
 
L1:377
Höyryalus "Ansio". Lokikirja 9.5.1902-21.10.1902.  
 
L1:378
Parkki "Vera". Lokikirja 28.8.1902-7.5.1904.  
 
L1:379
Parkki "Ukko". Lokikirja 10.5.1902-14.11.1903.  
 
L1:380
Kuunari "Eläköön". Lokikirja 7.3.1902-(ei aikaisemmin kuin) 15.10.1903.  
 
L1:381
Kuunari "Emma" (kaljaasi). Lokikirja 15.9.1902-24.2.1904.  
 
L1:382
Höyryalus "Will (höyrylotja). Lokikirja 20.5.1903-(ei aikaisemmin kuin) 3.9.1903. Vahingoittunut.  
 
L1:383
Höyryalus "Turso". (höyrylotja). Lokikirja 28.5.1903-23.11.1903.  
 
L1:384
Kaljaasi "Elma". Lokikirja 29.4.1903-2.12.1904.  
 
L1:385
Kuunari "Emma" (kaljaasi). Lokikirja 18.8.1903-24.2.1904.  
 
L1:386
Höyryalus "Ladoga". Lokikirja 3.5.1904-29.11.1904. Vahingoittunut.  
 
L1:387
Höyryalus "Ladoga". Lokikirja 5.5.1904-1.11.1911. Vahingoittunut.  
 
L1:388
Höyryalus "Turso". (höyrylotja). Lokikirja 3.4.1904-4.12.1906.  
 
L1:389
Höyryalus "Alexander". Lokikirja 4.7.1905-(ei aikaisemmin kuin) 5.10.1905.  
 
L1:390
Parkki "Progress". Lokikirja 17.2.1905-10.2.1906.  
 
L1:391
Parkki "Tapio". (hinaaja). Lokikirja 15.5.1905-15.11.1906.  
 
L1:392
Höyryalus "Voima". Lokikirja 5.5.1906-15.11.1906.  
 
L1:393
Höyryalus "Turso". (höyrylotja). Lokikirja 8.9.1906-13.11.1908. Fragmentti.  
 
L1:394
Parkki "Imatra". Lokikirja 19.2.1907-14.8.1909.  
 
L1:395
Parkki "Monarch". Lokikirja (ei myöhemmin kuin)12.4.1907-(ei aikaisemmin kuin) 23.3.1908.  
 
L1:396
Parkki "Progress". Lokikirja 10.6.1907-(ei aikaisemmin kuin)5.9.1908.  
 
L1:397
Höyryalus "Suomi". Lokikirja 10.5.1907-13.11.1914.  
 
L1:398
Alus "Turso". (höyrylotja). Lokikirja ?-15.8.1907. Fragmentti.  
 
L1:399
Parkki "Usko". Lokikirja 9.7.1907-(ei aikaisemmin kuin)24.2.1909.  
 
L1:400
Parkki "Eukko". Lokikirja 28.5.1908-22.11.1909. Jouko?  
 
L1:401
Parkki "Imatra". Lokikirja (ei myöhemmin kuin) 15.11.1908-14.8.1909.  
 
L1:402
Parkki "Imatra". Lokikirja (ei myöhemmin kuin) 26.1.1908-14.4.1909.  
 
L1:403
Höyryalus "Konkordia" (matkustajalaiva). Lokikirja 23.6.1909-22.11.1909. Fragmentti  
 
L1:404
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Lokikirja 10.6.1909-25.5.1912. Fragmentti  
 
L1:405
Alus "Turso". (höyrylotja). Lokikirja 11.5.1909-15.10.1910.  
 
L1:406
Parkki "Ukko". Lokikirja 7.6.1909-(ei aikaisemmin kuin) 8.4.1910.  
 
L1:407
Parkki "Usko". Lokikirja (ei myöhemmin kuin) 24.2.1909-(ei aikaisemmin kuin) 17.5.1910.  
 
L1:408
Fregatti "Kaleva". Lokikirja 29.4.1910-(ei aikaisemmin kuin)27.4.1911.  
 
L1:409
Alus "Eukko". Lokikirja 8.6.1912-12.8.1913. ??? Jouko??  
 
L1:410
Priki "Frida". Lokikirja 5.4.1912-(ei aikaisemmin kuin)23.8.1913.  
 
L1:411
Parkki "Eunomia". Lokikirja 27.4.1912-21.8.1913.  
 
L1:412
Parkki "Aino". Lokikirja 14.5.1913-10.11.1915.  
 
L1:413
Höyryalus "Eukko". Lokikirja 12.8.1913-21.11.1914. Jouko?  
 
L1:414
Parkki "Salama". Lokikirja 24.7.1913-(ei aikaisemmin kuin) 28.9.1915.  
 
L1:415
Parkki "Toivo". Lokikirja 17.9.1913-20.6.1917.  
 
L1:416
Parkki "Turja". Lokikirja 20.5.1913-27.9.1915.  
 
L1:417
Kuunari "Express". Lokikirja 11.4.1913-22.6.1913.  
 
L1:418
Kuunari "Alma". Lokikirja 16.5.1914-14.11.1914.  
 
L1:419
Höyryalus "Arvo". Lokikirja 23.5.1914-8.11.1915.  
 
L1:420
Kaljaasi "Leonie". Lokikirja (ei myöhemmin kuin) 16.4.1914-23.8.1916.  
 
L1:421
Alus "Pitkäranta". Lokikirja 9.5.1914-(ei aikaisemmin kuin) 9.12.1916.  
 
L1:422
Höyryparkki "Salama". Lokikirja 20.5.1914-30.9.1916.  
 
L1:423
Höyryparkki "Timo". Lokikirja 22.6.1914-23.11.1915.  
 
L1:424
Höyryalus "Valtaman". Lokikirja 2.7.1915-?.  
 
L1:425
Kuunari "Varjo". Lokikirja 17.5.1915-18.11.1915.  
 
L1:426
Kuunari "Varjo". Lokikirja 1915  
 
L1:427
Höyryalus "Irja"(höyrylotja). Lokikirja 17.9.1915-30.6.1916.  
 
L1:428
Alus "Weikko". (höyrylotja) Lokikirja 18.5.1915-12.11.1915.  
 
L1:429
Höyryalus "Irja"(höyrylotja). Lokikirja 17.9.1915-31.8.1916.  
 
L1:430
Alus "Kaitto". Lokikirja 18.5.1915-22.11.1917.  
 
L1:431
Höyryalus "Kaitto". Lokikirja 11.6.1915-18.11.1916.  
 
L1:432
Alus "Kalle"(höyrylotja). Lokikirja 10.8.1915-29.11.1917.  
 
L1:433
Alus "Murhe". Lokikirja 5.7.1915-28.8.1916.  
 
L1:434
Alus "Optima" (lastilaiva). Lokikirja 21.5.1915-28.11.1917.  
 
L1:435
Alus "Salmi". Lokikirja 31.7.1915-28.10.1916.  
 
L1:436
Alus "Sattuma". Lokikirja 2.7.1915-?  
 
L1:437
Alus "Leo" (höyrylotja). Lokikirja 18.5.1915-20.11.1916.  
 
L1:438
Höyryalus "Emeta". Lokikirja 22.5.1915-(ei aikaisemmin kuin) 29.9.1917.  
 
L1:439
Höyryalus "Elsa". Lokikirja 19.7.1915-19.8.1916.  
 
L1:440
Höyryalus "Etel". Lokikirja 2.6.1915-9.10.1916.  
 
L1:441
Parkki "Aatami". Lokikirja 23.6.1916-3.11.1916.  
 
L1:442
Alus "Aino". Lokikirja 10.6.1916-21.11.1916.  
 
L1:443
Alus "Alide". Lokikirja 4.4.1916-9.12.1916.  
 
L1:444
Alus "Alli". Lokikirja 28.8.1916-(ei aikaisemmin kuin) 5.11.1916.  
 
L1:445
Alus "Anni". Lokikirja 5.8.1916-23.7.1917.  
 
L1:446
Alus "Ansa". Lokikirja 29.10.1916. Fragmentti.  
 
L1:447
Parkki "Antava". Lokikirja 10.7.1916-12.10.1917.  
 
L1:448
Höyryalus "Aura". Lokikirja 26.6.1916-17.11.1916.  
 
L1:449
Parkki "Ahkera". Lokikirja 26.6.1916-11.11.1916.  
 
L1:450
Höyryalus "Ahti". Lokikirja 27.5.1916-1.12.1917. Fragmentti.  
 
L1:451
Parkki "N:o. 11". Lokikirja 22.5.1916-15.11.1916. Fragmentti.  
 
L1:452
Parkki "Vakova". Lokikirja 14.6.1916  
 
L1:453
Alus "Varjo". Lokikirja 13.5.1916-9.11.1916.  
 
L1:454
Kuunari "Veljekset". Lokikirja 9.6.1916-14.11.1916.  
 
L1:455
Alus "Venho". Lokikirja 9.5.1916-(ei aikaisemmin kuin) 20.11.1916.  
 
L1:456
Parkki "Hektor". Lokikirja 10.10.1916-29.11.1916.  
 
L1:457
Parkki "Halmer".  
 
L1:458
Parkki "Herrick". Lokikirja 15.5.1916-16.10.1917.  
 
L1:459
Alus "Drott". Lokikirja 26.6.1916-21.11.1917.  
 
L1:460
Alus "Ilo". Lokikirja 9.6.1916-22.12.1916.  
 
L1:461
Höyryalus "Impi"(hinaaja). Lokikirja 16.5.1916-.7.1917. Fragmentti.  
 
L1:462
Höyryparkki "Kanerva". Lokikirja 17.5.1916-(ei aikaisemmin kuin) 9.11.1917.  
 
L1:463
Alus "Kaitto". Lokikirja 22.5.1916-24.11.1916.  
 
L1:464
Parkki "Kopola1". Lokikirja 6.6.1916-25.11.1916.  
 
L1:465
Parkki "Laine". Lokikirja 17.10.1916-28.11.1916.  
 
L1:466
Höyryparkki "Louhi". Lokikirja 21.8.1916-27.11.1916.  
 
L1:467
Alus "Mars". Lokikirja 15.9.1916-24.11.1916.  
 
L1:468
Parkki "Martti". Lokikirja 26.5.1916-22.9.1917.  
 
L1:469
Parkki "Master". Lokikirja 18.5.1916-19.10.1917.  
 
L1:470
Parkki "Mili". Lokikirja 10.7.1916-31.7.1917.  
 
L1:471
Parkki "Nyyrikki". Lokikirja 11.5.1916-21.11.1916.  
 
L1:472
Parkki "Oiva". Lokikirja 1.5.1916-6.11.1916.  
 
L1:473
Parkki "Onnenoksa". Lokikirja 14.8.1916-14.10.1916.  
 
L1:474
Höyryalus "Onni". Lokikirja 15.5.1916-1.12.1916.  
 
L1:475
Höyryalus "Osmo" (höyrylotja). Lokikirja 7.9.1916-15.11.1916.  
 
L1:476
Höyryalus "Osmo" (höyrylotja). Lokikirja 20.8.1916-28.11.1916.  
 
L1:477
Parkki "Osmotar" (höyrylotja). Lokikirja 9.9.1916-14.11.1916.  
 
L1:478
Parkki "Otto". Lokikirja 9.5.1916-17.11.1916.  
 
L1:479
Parkki "Oula". Lokikirja 22.7.1916-27.7.1917.  
 
L1:480
Höyryalus "Pallas". Lokikirja 13.6.1916-6.11.1916.  
 
L1:481
Höyryalus "Papageno". Lokikirja 17.5.1916-12.12.1917.  
 
L1:482
Parkki "Pekka" (kaljaasi). Lokikirja 9.6.1916-7.11.1916.  
 
L1:483
Parkki "Polulodka N:o 2". Lokikirja 27.5.1916-29.9.1916.  
 
L1:484
Parkki "Polulodka N:o 4". Lokikirja 3.6.1916-31.10.1916.  
 
L1:485
Parkki "Polulodka N:o 49". Lokikirja 15.6.1916-10.7.1916.  
 
L1:486
Parkki "Polulodka N:o 59". Lokikirja 9.7.1916-10.7.1916.  
 
L1:487
Alus "Päihinniemi". Lokikirja 27.5.1916-29.9.1916.  
 
L1:488
Parkki "Saari". Lokikirja 14.6.1916. Fragmentti  
 
L1:489
Parkki "Savo". Lokikirja 28.7.1916-21.11.1916  
 
L1:490
Alus "Salama". Lokikirja 30.9.1916-8.11.1916.  
 
L1:491
Parkki "Satka".  
 
L1:492
Parkki "Setä Samuli". Lokikirja 8.6.1916-(ei aikaisemmin kuin) 19.6.1916. Fragmentti.  
 
L1:492a
Parkki "Seura". Lokikirja 3.6.1916-8.11.1916.  
 
L1:493
Parkki "Sirkka". Lokikirja 26.6.1916-4.12.1916.  
 
L1:494
Parkki "Sorsa". Lokikirja 9.6.1916-8.11.1916. Fragmentti.  
 
L1:495
Parkki "Sota-Olli". Lokikirja 3.6.1916-8.4.1917.  
 
L1:496
Alus "Suomi". (höyrylotja). Lokikirja 4.5.1916-23.11.1916.  
 
L1:497
Parkki "Taimi". Lokikirja 9.6.1916-17.11.1916. Fragmentti.  
 
L1:498
Parkki "Tany". Lokikirja 3.10..1916-20.11.1916.  
 
L1:499
Parkki "Tellervo". Lokikirja 25.8.1916-31.10.1916.  
 
L1:500
Parkki "Telkkä". Lokikirja 9.6.1916-8.11.1916.  
 
L1:501
Höyryalus "Tenho". (höyrylotja). Lokikirja 16.6.1916-25.8.1917.  
 
L1:502
Parkki "Terho". Lokikirja 20.9.1916-9.11.1916.  
 
L1:503
Parkki "Tiira". Lokikirja 9.6.1916-15.11.1916.  
 
L1:504
Alus "Timo". (höyrylotja). Lokikirja 12.4.1916-24.11.1916.  
 
L1:505
Hyörylaiva "Toivo". Lokikirja 19.6.1916-21.9.1916.  
 
L1:506
Kaljaasi "Trina Cecilia". Lokikirja 19.6.1916-30.11.1916.  
 
L1:507
Alus "Trångsund". (matkustajalaiva). Lokikirja 19.5.1916-23.12.1916.  
 
L1:508
Höyryparkki "Turkka". (höyrylotja). Lokikirja 18.5.1916-12.12.1917.  
 
L1:509
Höyryparkki "Turso". Lokikirja 15.5.1916-10.11.1916.  
 
L1:510
Hyörylaiva "Terho". Lokikirja 9.5.1916-13.11.1916.  
 
L1:511
Alus "Tähti". (matkustajalaiva) Lokikirja 15.8.1916-18.11.1916.  
 
L1:512
Parkki "Ursu". Lokikirja 30.5.1916-(ei aikaisemmin kuin) 13.7.1916.  
 
L1:513
Alus "Uuras" (höyrylotja). Lokikirja 1.8.1916-8.9.1917.  
 
L1:514
Alus "Uuras" (höyrylotja). Lokikirja 13.5.1916-8.9.1917.  
 
L1:515
Kaljaasi "Fortuna". Lokikirja 1.5.1916-9.12.1916.  
 
L1:516
Höyryparkki "Hankkija". Lokikirja 12.5.1916-30.11.1916.  
 
L1:517
Kaljaasi "Elida". Lokikirja 8.5.1916-27.10.1916.  
 
L1:518
Alus "Elina" (höyrylotja). Lokikirja 19.5.1916-(ei aikaisemmin kuin) 10.11.1916.  
 
L1:519
Parkki "Ellu". Lokikirja 19.5.1916-28.11.1916.  
 
L1:520
Parkki "Elma". Lokikirja 26.6.1916-7.10.1916.  
 
L1:521
Parkki "Elsa". Lokikirja 5.5.1917-16.10.1917.  
 
L1:522
Alus "Esko". Lokikirja 2.5.1916-7.10.1917.  
 
L1:523
Parkki "Etel". Lokikirja 27.6.1916-19.10.1917.  
 
L1:524
Parkki "Jon". Lokikirja 3.5.1916-4.9.1917.  
 
L1:525
Hyörylaiva "Jaakko"(höyrylotja). Lokikirja 4.8.1916-18.11.1916.  
 
L1:526
Parkki "Jalo"(matkustajalaiva). Lokikirja 3.6.1916-12.7.1917.  
 
L1:527
Alus "Aarre". Lokikirja 6.10. Fragmentti.  
 
L1:528
Hyörylaiva "Adlercreutz". Lokikirja 10.5.1917-14.12.1917.  
 
L1:529
Hyöryparkki "Aino". Lokikirja 9.6.1917-3.12.1917. Fragmentti.  
 
L1:530
Hyörylaiva "Annu". Lokikirja 23.7.1917-15.11.1917.  
 
L1:531
Purjealus "Aron". Lokikirja 12.5.1917-24.9.1917.  
 
L1:532
Parkki "Armi". Lokikirja 5.7.1917-12.10.1917.  
 
L1:533
Parkki "Asu". Lokikirja 18.5.1917-27.12.1917.  
 
L1:534
Parkki "N:o 28". Lokikirja 25.7.1916-1916. Fragmentti.  
 
L1:535
Parkki "Vaalu". Lokikirja 3.7.1917-2.11.1917.  
 
L1:536
Hyörylaiva "Waltimo". (höyrylotja). Lokikirja 12.5.1917-(ei aikaisemmin kuin) 9.11.1917.  
 
L1:537
Kaljaasi "Wekrot1". Lokikirja 4.7.1917-12.10.1917.  
 
L1:538
Parkki "Wekrot2". Lokikirja 4.7.1917-12.10.1917.  
 
L1:539
Parkki "Villa". Lokikirja 26.6.1917-27.12.1917.  
 
L1:540
Parkki "Vuotjärvi 1U". Lokikirja 27.6.1917-1.8.1917.  
 
L1:541
Alus "V.F.Z.E.". Lokikirja 25.5.1917-18.7.1917. Fragmentti.  
 
L1:542
Hyörylaiva "Impi"(hinaaja). Lokikirja 9.6.1917-4.12.1917.  
 
L1:543
Moottorialus "Kalervo". Lokikirja 24.5.1917-12.6.1917. Fragmentti.  
 
L1:544
Moottorialus "Kastor". Lokikirja 25.8.1917-13.12.1917.  
 
L1:545
Parkki "K H N:o 1". Lokikirja 2.7.1917-27.9.1917.  
 
L1:546
Hyörylaiva "Lauhu". Lokikirja 23.5.1917-12.6.1917.  
 
L1:547
Parkki "Lahti". Lokikirja 21.7.1917-3.10.1917.  
 
L1:548
Alus "Leo" (höyrylotja). Lokikirja 18.5.1917-27.11.1917.  
 
L1:549
Kaljaasi "Lyyli". Lokikirja 16.5.1917-15.11.1917.  
 
L1:550
Hyörylaiva "Maggi". Lokikirja 30.5.1917-1.12.1917.  
 
L1:551
Parkki "Oka". Lokikirja 26.6.1917-5.11.1917.  
 
L1:552
Parkki "Otto". Lokikirja 18.5.1917-27.12.1917.  
 
L1:553
Parkki "Sampo". Lokikirja 13.8.1917. Fragmentti.  
 
L1:554
Parkki "Sapu". Lokikirja 22.5.1917-27.10.1917.  
 
L1:555
Hyörylaiva "Sovinto". Lokikirja 30.6.1917-27.9.1917.  
 
L1:556
Parkki "Sota-Olli". Lokikirja 8.8.1917-30.10.1917.  
 
L1:557
Kaljaasi "Suleima". Lokikirja 16.7.1917-26.11.1917.  
 
L1:558
Hyörylaiva "Suomi". (höyrylotja). Lokikirja 12.5.1917-26.11.1917.  
 
L1:559
Hyörylaiva "Tarmo". (hinaaja). Lokikirja 2.6.1917-12.12.1917.  
 
L1:560
Hyörylaiva "Tayhu". Lokikirja 16.8.1917-10.11.1917.  
 
L1:561
Hyörylaiva "Toivo". Lokikirja 29.5.1917-18.9.1917.  
 
L1:562
Parkki "Ukko". (kuunari) Lokikirja 16.8.1917-27.12.1917.  
 
L1:563
Parkki "Freja". Lokikirja 2.6.1917-15.9.1917.  
 
L1:564
Hyörylaiva "Hankkija". Lokikirja 19.5.1917-24.10.1917.  
 
L1:565
Alus "Hankkija IV" (höyrylotja). Lokikirja 1.11.1917-26.11.1917. Fragmentti.  
 
L1:566
Moottorialus "Hankkija IV" (höyrylotja). Lokikirja 30.4.1917-30.11.1917.  
 
L1:567
Moottorialus "Hankkija IV" (höyrylotja). Lokikirja 30.4.1917-(ei aikaisemmin kuin) 31.10.1917.  
 
L1:568
Parkki "Hankkija". Lokikirja 16.10.1917-22.11.1917.  
 
L1:569
Parkki "Helmar". Lokikirja 11.7.1917-17.10.1917.  
 
L1:570
Hyörylaiva "Hurma". Lokikirja 26.5.1917-29.11.1917.  
 
L1:571
Parkki "EH 2". Lokikirja 11.7.1917-28.9.1917.  
 
L1:572
Moottorialus "Juram". Lokikirja 15.5.1917-17.10.1917.  
 
L1:573
Parkki "Jalo"(matkustajalaiva). Lokikirja 19.6.1917. Fragmentti  
 
L1:574
Annettujen ja palautettujen lokikirjojen rekisterikirja 17.5.1872-1916  
 
L1:575
Rekisteri lähtevistä asiakirjoista, jotka koskevat alusten ja miehistön jäsenten verorästejä, etsintäkuulutettuja, karanneita merimiehiä, maksettuja avustuksia ja muita kysymyksiä ajalta 14.3.1860-25.1.1883.  
 
L1:576
Rekisteri lähtevistä asiakirjoista, jotka koskevat merimieshuoneen hallituksen jäsenten valintaa, alusten ja miehistön jäsenten verorästejä, etsintäkuulutettuja, karanneita merimiehiä, maksettuja avustuksia ja muita kysymyksiä ajalta 7.2.1891-8.1.1904.  
 
L1:577
Rekisteri lähtevistä asiakirjoista, jotka koskevat merimieshuoneen hallituksen jäsenten valintaa, alusten ja miehistön jäsenten verorästejä, etsintäkuulutettuja, karanneita merimiehiä, maksettuja avustuksia ja muita kysymyksiä ajalta 5.1.1904-12.7.1913  
 
L1:578
Pääkirja ajalta 1878-1885.  
 
L1:579
Pääkirja ajalta 1884-1887.  
 
L1:580
Pääkirja ajalta 18788-1891.  
 
L1:581
Pääkirja ajalta 1905-1913.  
 
L1:582
Pääkirjojen yhteenveto 1914-1917.  
 
L1:583
Kassakirja ajalta 1885-1889.  
 
L1:584
Kassakirja ajalta 1879-1884.  
 
L1:585
Kassakirja ajalta 1893.  
 
L1:586
Kassakirja ajalta 1891-1894.  
 
L1:587
Kassakirja ajalta 1890-1897.  
 
L1:588
Kassakirja ajalta 1898-1899.  
 
L1:589
Kassakirja ajalta (ei myöhemmin kuin) 1879-(ei aikaisemmin kuin) 1902.  
 
L1:590
Kassakirja ajalta 1900, 1902.  
 
L1:591
Kassakirja ajalta 1901-1902.  
 
L1:592
Kassakirja ajalta 1901-1903.  
 
L1:593
Kassakirja ajalta 1879-1904.  
 
L1:594
Kassakirja ajalta 1905-1909.  
 
L1:595
Kassakirja ajalta 1904-1906.  
 
L1:596
Kassakirja ajalta 1908, 1910.  
 
L1:597
Kassakirja ajalta 1.1.1909-31.12.1911.  
 
L1:598
Merimieshuoneen kassaraportit vuosilta 1842,1869, 1879, 1884, 1898.  
 
L1:599
Merimieshuoneen tuloslaskelmat vuosilta 1836, 1837, 1838.  
 
L1:600
Merimieshuoneen tuloslaskelmien aineistoa vuosilta 1828, 1829, 1830, 1861, 1862, 1865-1866, 1868-1869.  
 
L1:601
Yhteenvetoja merimieshuoneen tuloista sekä niihin liittyvää aineistoa vuosilta 1875-1876.  
 
L1:602
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuodelta 1876.  
 
L1:603
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuodelta 1877.  
 
L1:604
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1878-1879.  
 
L1:605
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1880-1881.  
 
L1:606
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1882, 1883, 1884.  
 
L1:607
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1885-1886.  
 
L1:608
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuodelta 1887.  
 
L1:609
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1888-1889.  
 
L1:610
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1889-1890-1891.  
 
L1:611
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1891-1892.  
 
L1:612
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1892-1893.  
 
L1:613
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1894-1895.  
 
L1:614
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuodelta 1896.  
 
L1:615
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1896-1897-1898.  
 
L1:616
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905.  
 
L1:617
Merimieshuoneen tulotilien aineistoa vuosilta 1906, 1907, 1909-1910, 1912-1913.  
 
L1:618
Kerättyjen lästiverojen kuittikirja vuosilta 1880-1886.  
 
L1:619
Kerättyjen lästiverojen kuittikirja vuosilta 1887-1899.  
 
L1:620
Kerättyjen lästiverojen kuittikirja vuosilta 1900-1906.  
 
L1:623
Suomalaisten merimiesten eläkekassan johtokunnan työn tarkastusraportti vuodelta 1890.  
 
L1:624
Eläkerahaston tulo- ja menoraportit vuosilta 1834-1835 ja 1877.  
 
L1:625
Raportti lästiverojen siirroista eläkerahastoon koskien aluksia jotka palaavat ulkomaanmatkalta vuosilta 1891-1898.  
 
L1:626
Raportti lästiverojen siirroista eläkerahastoon koskien aluksia jotka palaavat ulkomaanmatkalta vuosilta 1875-1890, 1899.  
 
L1:627
Raportti lästiverojen siirroista eläkerahastoon koskien aluksia jotka palaavat ulkomaanmatkalta vuosilta 1900-1911.  
 
L1:628
Raportti lästiverojen siirroista eläkerahastoon koskien aluksia jotka palaavat ulkomaanmatkalta vuosilta 1912-1917.  
 
L1:629
Suomalaisten merimieshuoneiden eläkekassojen johtokunnan kiertokirjeitä vuosilta 1880-1883, 1885, 1886, 1888, 1889, 1891, 1893-1899, 1901, 1915, 1917.  
 
L1:630
Maksamattomien lästiverojen rekisteri koskien aluksia jotka palaavat ulkomaanmatkalta vuosilta 1878-1892  
 
L1:631
Maksamattomien lästiverojen rekisteri koskien aluksia jotka palaavat ulkomaanmatkalta vuosilta 1893-1900.  
 
L1:632
Merimieshuoneen eläkekassaan kuuluvien maksamattomien maksujen luettelo vuosilta 1886-1909.  
 
L1:633
Maksamattomien lästiverojen rekisteri koskien aluksia jotka palaavat ulkomaanmatkalta vuosilta 1901-1917.  
 
L1:634
Pyyntöjä ja anomuksia koskien eläkekassasta ulosmaksettavia avustuksia ja lainoja vuosilta 1864-1905.  
 
L1:635
Pyyntöjä ja anomuksia koskien eläkekassasta ulosmaksettavia avustuksia ja lainoja vuosilta 1901-1913.  
 
L1:636
Pyyntöjä ja anomuksia koskien eläkekassasta ulosmaksettavia avustuksia ja lainoja vuosilta 1914-1917.  
 
L1:637
Maksettujen eläkkeiden, avustusten ja palkkojen luettelo vuosilta 1887-1902.  
 
L1:638
Maksettujen eläkkeiden, avustusten ja palkkojen luettelo vuosilta 1903- 1917.  
 
L1:639
Maksettujen eläkkeiden tilikirja vuosilta 1880-1895. Vahingoittunut.  
 
L1:640
Maksettujen eläkkeiden rekisterikirja vuosilta 1881-1910.  
 
L1:641
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1884.  
 
L1:642
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1843.  
 
L1:643
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuosilta 1836-1842.  
 
L1:644
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1845.  
 
L1:645
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1846.  
 
L1:646
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1847.  
 
L1:647
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1848.  
 
L1:648
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1849.  
 
L1:649
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1851.  
 
L1:650
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1852.  
 
L1:651
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1853.  
 
L1:652
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1875.  
 
L1:653
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1876.  
 
L1:654
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1877.  
 
L1:655
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1879.  
 
L1:656
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1880.  
 
L1:657
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1881.  
 
L1:658
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1882.  
 
L1:659
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1885.  
 
L1:660
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1886.  
 
L1:661
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1887.  
 
L1:662
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1891  
 
L1:663
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1894.  
 
L1:664
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1897.  
 
L1:665
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1902.  
 
L1:666
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1905.  
 
L1:667
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1906.  
 
L1:668
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1907.  
 
L1:669
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuodelta 1910.  
 
L1:670
Kirja koskien tilityksiä tai maksuja merimiehille vuosilta 1914-1915.  
 
L1:671
Merenkulun sääntöjä ja periaatteita. Luonnos. 30.3.1748. Fragmentti.  
 
L1:672
Historiallinen selostus merimieshuoneen perustamisesta ja kehityksestä. Fragmentti.  
 
L1:673
Luotsiasemien työskentelysäännöt 1800-luvulta. Fragmentti.  
 
L1:674
Lähtevien dokumenttien konsepteja vuosilta 1862, 1863 ja 1864 (20.10.1862-10.3.1864)  
 
L1:675
Ote saksalaisen "Kiliam" aluksen lokikirjasta vuodelta 1868.  
 
L1:676
Kirjanpitotietoja merimieshuoneen tuloista/ luetteloita ja tilitietoja vuosilta 1898-1899.  
 
L1:677
Höyryalus "Willmanstrandin" lokikirja ajalta 4.10.1903-24.10.1903. Ensimmäiset sivut puuttuvat.  
 
L1:678
Tarkastuskirja koskien matkustajalaivaa "Tähti" 9.9.1903. Kopio.  
 
L1:679
Ote merimieshuoneen eläkekassan johtokunnan istunnon pöytäkirjasta 22.6.1905.  
 
L1:680
Luettelo aluksista jotka ovat kotoisin Kuolemajärveltä, Lavansaaresta, Seiskarista ja muista pitäjistä vuosilta 1908-1914. Fragmentti.  
 
L1:681
Lokikirja tuntemattomasta aluksesta 13.6.1916-23.10.1916. Fragmentti.  
 
L1:682
Alusten mittauskirja. 25.8.1917-31.8.1917. Fragmentti.  
 
L1:683
Ranskankielinen todistus vuodelta 1898.  
Luettelo 2: 1825-1917
 
L2:1
Purjealus "Aallotar". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:2
Purjealus "Aallotar". Miehistöluettelo1916  
 
L2:3
Purjealus "Aallotar". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:4
Höyryalus "Aalto". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:5
Höyryalus "Aalto". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:6
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo.  
 
L2:7
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:8
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:9
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:10
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:11
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:12
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:13
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:14
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:15
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:16
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:17
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:18
Kaljaasi "Aalto". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:19
Purjealus "Aamurusko". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:20
Purjealus "Aamurusko". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:21
Parkki "Aatami". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:22
Parkki "Aatami". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:23
Kaljaasi "Aino". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:24
Kaljaasi "Aino". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:25
Kaljaasi "Avu". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:26
Kaljaasi "Avu". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:27
Kaljaasi "Avu". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:28
Kaljaasi "Avu". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:29
Kaljaasi "Avu". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:30
Kaljaasi "Avu". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:31
Kaljaasi "Avu". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:32
Kaljaasi "Avu". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:33
Kaljaasi "Avu". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:34
Kaljaasi "Agen". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:35
Kaljaasi "Agen". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:36
Kaljaasi "Agen". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:37
Kaljaasi "Agen". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:38
Kaljaasi "Agen". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:39
Kaljaasi "Agen". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:40
Kaljaasi "Agen". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:41
Parkki "Agnes". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:42
Purjealus "Adolf". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:43
Kaljaasi "Aivo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:44
Kaljaasi "Aina". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:45
Purjealus "Aina". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:46
Purjealus "Aina". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:47
Purjealus "Aina". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:48
Purjealus "Aina". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:49
Purjealus "Aina". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:50
Purjealus "Aina". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:51
Purjealus "Aina". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:52
Kaljaasi "Ainamo". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:53
Purjealus "Ainamo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:54
Purjealus "Aino". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:55
Kaljaasi "Aino". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:56
Kaljaasi "Aino". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:57
Kaljaasi "Aino". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:58
Purjealus "Aino". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:59
Höyryparkki "Aino". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:60
Höyryalus "Aino". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:61
Höyryalus "Aino". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:62
Parkki "Aino". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:63
Kaljaasi "Aino". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:64
Höyryalus "Aino". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:65
Kaljaasi "Aino". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:66
Höyryalus "Aino". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:67
Höyryalus "Aino". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:68
Kaljaasi "Aihe". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:69
Kaljaasi "Aihe". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:70
Kaljaasi "Aihe". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:71
Kaljaasi "Aihe". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:72
Kaljaasi "Aihe". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:73
Kaljaasi "Aihe". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:74
Kaljaasi "Aihe". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:75
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:76
Parkki "Alexander". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:77
Kaljaasi "Alexander". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:78
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:79
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:80
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:81
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:82
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:83
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:84
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:85
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:86
Höyryalus "Alexander". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:87
Kaljaasi "Alexander". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:88
Kaljaasi "Alexander". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:89
Kaljaasi "Alexander". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:90
Kaljaasi "Alexander". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:91
Kaljaasi "Alexander". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:92
Höyryalus "Alide". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:93
Kaljaasi "Alina". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:94
Kaljaasi "Alina". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:95
Kuunari "Alina". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:96
Alus "Alina". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:97
Purjealus "Alina". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:98
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:99
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:100
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:101
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:102
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:103
Höyryalus "Alku". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:104
Höyrulaiva "Alku". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:105
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:106
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:107
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:108
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:109
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:110
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:111
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:112
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:113
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:114
Kaljaasi "Alku". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:115
Parkki "Alku". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:116
Höyryalus "Alku". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:117
Parkki "Alku". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:118
Kaljaasi "Alli". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:119
Kaljaasi "Alli". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:120
Parkki "Alli". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:121
Parkki "Alli". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:122
Parkki "Aallotar". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:123
Parkki "Alpo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:124
Parkki "Alpo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:125
Kaljaasi "Alltio". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:126
Kaljaasi "Alltis". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:127
Kaljaasi "Alltis". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:128
Höyryalus "Alho". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:129
Purjealus "Albertina". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:130
Kaljaasi "Albina". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:131
Kaljaasi "Albina". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:132
Kaljaasi "Albina". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:133
Kuunari "Alma". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:134
Kuunari "Alma". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:135
Purjealus "Amalia". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:136
Kaljaasi "Amalia". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:137
Parkki "Amalia". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:138
Kaljaasi "Amalia". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:139
Kaljaasi "Amalia". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:140
Kaljaasi "Amalia". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:141
Parkki "Amanda". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:142
Kuunari "Amur". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:143
Parkki "Amfitrite". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:144
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:145
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:146
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:147
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:148
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:149
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:150
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:151
Purjealus "Anna". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:152
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:153
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:154
Parkki "Anna". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:155
Parkki "Anna-Maria". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:156
Parkki "Anna-Maria". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:157
Parkki "Anna-Maria". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:158
Parkki "Anna-Maria". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:159
Parkki "Anna-Maria". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:160
Kaljaasi "Anna-Maria". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:161
Kaljaasi "Anna-Maria". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:162
Kaljaasi "Anna-Maria". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:163
Kaljaasi "Anni". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:164
Höyryalus "Anni". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:165
Kaljaasi "Anrio". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:166
Kaljaasi "Anrio". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:167
Kaljaasi "Anrio". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:168
Kaljaasi "Anrio". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:169
Kaljaasi "Anrio". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:170
Kaljaasi "Ansio". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:171
Kaljaasi "Ansio". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:172
Kaljaasi "Ansio". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:173
Kaljaasi "Ansio". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:174
Kaljaasi "Ansio". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:175
Kaljaasi "Ansio". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:176
Kaljaasi "Ansio". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:177
Kaljaasi "Ansio". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:178
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:179
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:180
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:181
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:182
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:183
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:184
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:185
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:186
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:187
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:188
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:189
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:190
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:191
Kaljaasi "Arvo". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:192
Kaljaasi "Arvo". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:193
Kaljaasi "Arvo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:194
Kaljaasi "Arvo". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:195
Parkki "Arvo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:196
Parkki "Arvo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:197
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:198
Parkki "Armas". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:199
Kaljaasi "Armas". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:200
Kaljaasi "Armas". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:201
Parkki "Armas". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:202
Parkki "Armi". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:203
Parkki "Armi". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:204
Parkki "Armi". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:205
Purjealus "Aron". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:206
Purjealus "Aron". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:207
Purjealus "Aron". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:208
Purjealus "Aron". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:209
Purjealus "Aron". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:210
Parkki "Aslak2". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:211
Kaljaasi "Asu". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:212
Kaljaasi "Asu". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:213
Kaljaasi "Asu". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:214
Kaljaasi "Asu". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:215
Parkki "Asu". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:216
Kaljaasi "Atelho". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:217
Kaljaasi "Atelho". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:218
Höyryalus "Atlanta". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:219
Kaljaasi "Aune". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:220
Kaljaasi "Aune". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:221
Kaljaasi "Aune". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:222
Kaljaasi "Aune". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:223
Kaljaasi "Aune". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:224
Kaljaasi "Aura". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:225
Kaljaasi "Aura". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:226
Purjealus "Aura". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:227
Höyryalus "Aura". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:228
Kaljaasi "Aurinko". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:229
Parkki "Auttava". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:230
Kuunari "Ahkera". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:231
Kuunari "Ahkera". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:232
Kuunari "Ahkera". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:233
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:234
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:235
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:236
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:237
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:238
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:239
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:240
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:241
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:242
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:243
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:244
Kaljaasi "Ahkera". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:245
Höyryalus "Ahkera". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:246
Parkki "Ahkera". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:247
Kaljaasi "Ahti". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:248
Kaljaasi "Ahti". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:249
Kaljaasi "Ahti". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:250
Höyryalus "Ahti". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:251
Höyryalus "Ahti". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:252
Höyryalus "Ahti". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:253
Höyryalus "Ahti". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:254
Parkki "Ahti". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:255
Parkki "Ahti". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:256
Kaljaasi "Ahti". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:257
Höyryalus "Ahti". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:258
Parkki "Ahti". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:259
Parkki "Ahti". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:260
"Parkki No 11". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:261
"Parkki No 22". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:262
"Parkki No 24". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:263
"Parkki No 24". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:264
"Parkki No 25". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:265
"Parkki No 26". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:266
"Parkki No 27". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:267
"Parkki No 29". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:268
"Parkki No 29". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:269
Parkki "Beata". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:270
Parkki "Bruno". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:271
Parkki "Bruno". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:272
Parkki "Vaalu". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:273
Höyryalus "Vaipa". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:274
Parkki "Vakova". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:275
Parkki "Valas". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:276
Kaljaasi "Valve". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:277
Kaljaasi "Valve". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:278
Kaljaasi "Valtikka". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:279
Kaljaasi "Walo". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:280
Parkki "Walo". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:281
Parkki "Walo". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:282
Parkki "Valpas". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:283
Kaljaasi "Valpas". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:284
Kaljaasi "Valpas". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:285
Parkki "Valtamo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:286
Kaljaasi "Valtikka". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:287
Kaljaasi "Valtikka". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:288
Parkki "Valtikka". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:289
Kaljaasi "Valtikka". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:290
Parkki "Waltimo". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:291
Parkki "Waltimo". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:292
Kaljaasi "Vappu". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:293
Kaljaasi "Vappu". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:294
Parkki "Varjo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:295
Parkki "Varjo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:296
Parkki "Varjo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:297
Hinaaja "Vartsala". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:298
Parkki "Vega". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:299
Parkki "Vega". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:300
Kaljaasi "Vega". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:301
Parkki "Weikko". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:302
Parkki "Weikko". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:303
Parkki "Weikko". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:304
Kaljaasi "Vega". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:305
Kaljaasi "Vega". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:306
Parkki "Wekrot1". (höyrylotja) Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:307
Parkki "Wekrot2". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:308
Parkki "Veli August". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:309
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:310
Kuunari "Wellamo ". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:311
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:312
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:313
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:314
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:315
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:316
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:317
Parkki "Wellamo ". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:318
Parkki "Wellamo ". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:319
Parkki "Wellamo ". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:320
Purjealus "Wellamo ". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:321
Purjealus "Wellamo ". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:322
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:323
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:324
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:325
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:326
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:327
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:328
Kaljaasi "Wellamo ". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:329
Parkki "Wellamo ". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:330
Parkki "Wellamo ". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:331
Alus "Wellamo ". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:332
Kaljaasi "Veljekset". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:333
Kaljaasi "Veljekset". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:334
Kaljaasi "Veljekset". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:335
Kuunari "Veljekset". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:336
Parkki "Venjo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:337
Kaljaasi "Venus". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:338
Kaljaasi "Venus". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:339
Kaljaasi "Venus". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:340
Kaljaasi "Venus". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:341
Parkki "Vera". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:342
Parkki "Vera". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:343
Parkki "Vera". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:344
Alus "Verdandi". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:345
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:346
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:347
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:348
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:349
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:350
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:351
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:352
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:353
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:354
Kaljaasi "Vesa". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:355
Kaljaasi "Vesta". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:356
Parkki "Vesta". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:357
Kuunari "Vesta". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:358
Parkki "Vetehinet". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:359
Kuunari "Visland". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:360
Kuunari "Visland". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:361
Kuunari "Visland". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:362
Kuunari "Visland". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:363
Höyryalus "Wiipuri". (lastilaiva) Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:364
Höyryalus "Wiipuri". (lastilaiva) Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:365
Höyryalus "Wiipuri". (lastilaiva) Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:366
Höyryalus "Wiipuri". (lastilaiva) Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:367
Höyryalus "Wiipuri". (lastilaiva) Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:368
Höyryalus "Wiipuri". (lastilaiva) Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:369
Höyryalus "Wiipuri". (lastilaiva) Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:370
Alus "Ville". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:371
Kaljaasi "Vilpas". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:372
Kaljaasi "Vilpas". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:373
Kaljaasi "Vilpas". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:374
Kaljaasi "Vilpas". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:375
Kaljaasi "Vilpas". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:376
Purjealus "Vilpas". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:377
Purjealus "Vilpas". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:378
Purjealus "Vilpas". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:379
Purjealus "Vilpas". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:380
Parkki "Vilpas". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:381
Höyryalus "Wilhelm". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:382
Parkki "Wilhelm". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:383
Parkki "Wilhelm". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:384
Parkki "Wilhelm". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:385
Kaljaasi "Wilhelmina". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:386
Kaljaasi "Wilhelmina". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:387
Kaljaasi "Wilhelmina". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:388
Höyryalus "Willmanstrand". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:389
Höyryalus "Willmanstrand". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:390
Höyryalus "Willmanstrand". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:391
Höyryalus "Willmanstrand". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:392
Höyryalus "Willmanstrand". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:393
Höyryalus "Willmanstrand" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:394
Höyryalus "Willmanstrand" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:395
Höyryalus "Willmanstrand". (höyrylotja) Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:396
Kuunari "Wilson". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:397
Alus "Wilson". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:398
Parkki "Vodan". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:399
Alus "Voima". (hinaaja) Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:400
Parkki "Voipa". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:401
Kaljaasi "Woitto" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:402
Kaljaasi "Woitto" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:403
Kaljaasi "Woitto" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:404
Höyryalus "Woitto" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:405
Parkki "Woitto" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:406
Alus "Woitto" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:407
Alus "Wuoksenniska". (matkustajalaiva) Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:408
Purjealus "Vuotjärvi 2". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:409
Parkki "Vuotjärvi 4". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:410
Kaljaasi "Väinö". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:411
Kaljaasi "Väinö". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:412
Kaljaasi "Väinö". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:413
Kaljaasi "Väinö". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:414
Höyryalus "Väinämöinen". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:415
Purjealus "Väkevä". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:416
Parkki "Väkevä". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:417
Parkki "Henna Vlanhard". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:418
Höyryalus "Hektor". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:419
Parkki "Hektor". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:420
Parkki "Hektor". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:421
Parkki "Henry". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:422
Höyryalus "Georgij". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:423
Höyryalus "Herkules". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:424
Höyryalus "Herkules". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:425
Höyryalus "Herkules". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:426
Höyryalus "Herkules". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:427
Höyryalus "Hermo". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:428
Hinaaja "Heta". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:429
Hinaaja "Heta". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:430
Hinaaja "Heta". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:431
Kaljaasi "Hippolit". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:432
Kaljaasi "Delfin". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:433
Kaljaasi "Delfin". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:434
Kaljaasi "Delfin". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:435
Kaljaasi "Delfin". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:436
Kaljaasi "John". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:437
Kaljaasi "John". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:438
Kaljaasi "John". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:439
Kaljaasi "John". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:440
Kaljaasi "John". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:441
Parkki "John". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:442
Parkki "John". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:443
Parkki "John Hill". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:444
Parkki "John Hill". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:445
Parkki "Dorotea". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:446
Alus "Drott". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:447
Alus "Drott". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:448
Alus "Drott". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:449
Alus "Drott". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:450
Kaljaasi "Elena". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:451
Kaljaasi "Elena". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:452
Kaljaasi "Elena". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:453
Kaljaasi "Elena". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:454
Kaljaasi "Elena". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:455
Purjealus "Eki". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:456
Purjealus "Eki". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:457
Höyryalus "Jorma". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:458
Höyryalus "Jorma". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:459
Höyryalus "Jorma". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:460
Parkki "Eukko". Miehistöluettelo 1894. Jouko?  
 
L2:461
Höyryparkki "Eukko". Miehistöluettelo 1902. Jouko?  
 
L2:462
Parkki "Eukko". Miehistöluettelo 1902. Jouko?  
 
L2:463
Parkki "Eukko". Miehistöluettelo 1914. Jouko?  
 
L2:464
Kuunari "Joutsen". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:465
Purjealus "Joutsen". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:466
Purjealus "Joutsen". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:467
Kaljaasi "Joutsen". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:468
Höyryalus (matkustaja-alus) "Zachris Topelius". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:469
Kaljaasi "Ida". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:470
Kaljaasi "Ida". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:471
Kaljaasi "Ida". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:472
Parkki "Ida". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:473
Parkki "Ida". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:474
Parkki "Ida". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:475
Parkki "Ida". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:476
Kaljaasi "Ida". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:477
Kaljaasi "Ida". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:478
Kaljaasi "Ida". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:479
Kuunari "Ida". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:480
Kuunari "Ida". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:481
Parkki "Ida". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:482
Kaljaasi "Ida". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:483
Parkki "Ida". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:484
Höyryalus "Ilmari". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:485
Parkki "Ilmari". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:486
Kuunari "Ilmatar". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:487
Kuunari "Ilmatar". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:488
Kuunari "Ilmatar". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:489
Kuunari "Ilmatar". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:490
Kuunari "Ilmatar". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:491
Kuunari "Ilmatar". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:492
Kaljaasi "Ilmatar". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:493
Kaljaasi "Ilmatar". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:494
Kaljaasi "Ilmatar". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:495
Kaljaasi "Ilmatar". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:496
Purjealus "Ilmi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:497
Kaljaasi "Ilmi". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:498
Kaljaasi "Ilmi". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:499
Kaljaasi "Ilmi". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:500
Purjealus "Ilo". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:501
Purjealus "Ilo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:502
Purjealus "Ilo". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:503
Purjealus "Ilo". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:504
Kaljaasi "Ilo". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:505
Kaljaasi "Ilo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:506
Kaljaasi "Ilo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:507
Höyryalus "Ilo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:508
Purjealus "Ilma"(jaala). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:509
Kaljaasi "Ilma"(jaala). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:510
Kuunari "Ilma". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:511
Parkki "Imatra". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:512
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:513
Purjealus "Impi". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:514
Purjealus "Impi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:515
Purjealus "Impi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:516
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:517
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:518
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:519
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:520
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:521
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:522
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:523
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:524
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:525
Purjealus "Impi". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:526
Purjealus "Impi". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:527
Alus "Impi". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:528
Alus "Impi". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:529
Kaljaasi "Impi". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:530
Höyryalus "Impi". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:531
Höyryalus "Impi". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:532
Parkki "Inessa". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:533
Kaljaasi "Inkeri". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:534
Kaljaasi "Into". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:534a
Kaljaasi "Into". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:535
Kaljaasi "Into". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:536
Kaljaasi "Into". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:537
Kaljaasi "Into". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:538
Kaljaasi "Into". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:539
Alus "Into". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:540
Kaljaasi "Into". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:541
Parkki "Johann". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:542
Kaljaasi "Johanna". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:543
Kaljaasi "Johanna". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:544
Kaljaasi "Johanna". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:545
Kaljaasi "Johanna". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:546
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:547
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:548
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:549
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:550
Purjealus "Johannes". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:551
Alus "Johannes". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:552
Parkki "Johannes". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:553
Parkki "Irma". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:554
Parkki "Irma". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:555
Parkki "Irja"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:556
Alus "Irja"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:557
Purjealus "Ihana". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:558
Purjealus "Ihana". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:559
Purjealus "Ihana". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:560
Parkki "Kaila". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:561
Parkki "Kaila". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:562
Alus "Kaima". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:563
Alus "Kaima". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:564
Alus "Kaima". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:565
Kaljaasi "Kaima". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:566
Kaljaasi "Kaima". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:567
Parkki "Kaisa". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:568
Parkki "Kaito". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:569
Höyryalus "Kaitto". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:570
Höyryalus "Kaitto". Miehistöluettelo.  
 
L2:571
Kuunari "Kaleb". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:572
Kuunari "Kaleb". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:573
Höyryalus "Kaleva". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:574
Höyryalus "Kaleva". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:575
Höyryalus "Kaleva". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:576
Höyryalus "Kaleva". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:577
Kaljaasi "Kaleva". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:578
Kaljaasi "Kaleva". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:579
Kaljaasi "Kaleva". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:580
Kaljaasi "Kaleva". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:581
Kaljaasi "Kaleva". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:582
Kaljaasi "Kaleva". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:583
Höyryparkki "Kalervo". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:584
Höyryparkki "Kalervo". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:585
Höyryparkki "Kalervo". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:586
Höyryparkki "Kalervo". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:587
Höyryparkki "Kalervo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:588
Kaljaasi "Kalervo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:589
Parkki "Kalervo". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:590
Höyryalus "Kalle"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:591
Höyryalus "Kalle"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:592
Höyryalus "Kalle"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:593
Parkki "Kantava". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:594
Parkki "Kapella". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:595
Parkki "Karl". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:596
Höyryalus "Karl Boström". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:597
Kaljaasi "Karjala" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:598
Kaljaasi "Karjala" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:599
Kaljaasi "Kasvu". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:600
Kaljaasi "Katrina". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:601
Kaljaasi "Katrina". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:602
Höyryparkki "Kauko". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:603
Höyryalus "Kaunis". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:604
Höyryalus "Kaunis". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:605
Kaljaasi "Kvido". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:606
Kaljaasi "Keviä". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:607
Kaljaasi "Keviä". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:608
Kaljaasi "Keviä". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:609
Parkki "Kerttu". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:610
Kaljaasi "Kiista". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:611
Kaljaasi "Kilmo". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:612
Kaljaasi "Kilmo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:613
Kaljaasi "Kilmo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:614
Höyryalus "Kilpi". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:615
Parkki "Kimo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:616
Alus "Klan MacFarlan". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:617
Kaljaasi "Kiita". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:618
Höyryalus "Koitar". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:619
Kaljaasi "Koitas". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:620
Kaljaasi "Koitto". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:621
Höyryalus "Koitto". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:622
Kaljaasi "Koitto". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:623
Kaljaasi "Koitto". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:624
Kaljaasi "Koitto". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:625
Kaljaasi "Koitto". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:626
Höyryparkki "Koitto". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:627
Höyryparkki "Koitto". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:628
Höyryparkki "Koitto". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:629
Höyryparkki "Kontio". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:630
Parkki "Kopola 1". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:631
Kuunari "Kruse". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:632
Höyryalus "Kuopio". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:633
Höyryalus "Kuopio". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:634
Kaljaasi "Laina". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:635
Purjealus "Lavansaari". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:636
Höyryalus "Ladoga". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:637
Höyryalus "Ladoga". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:639
Höyryalus "Ladoga". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:640
Kaljaasi "Laina". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:641
Kaljaasi "Laina". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:642
Kaljaasi "Laina". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:643
Kaljaasi "Laina". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:644
Kaljaasi "Laina". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:645
Kaljaasi "Laina". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:646
Kaljaasi "Laina". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:647
Kaljaasi "Laina". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:648
Purjealus "Laine". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:649
Kaljaasi "Laine". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:650
Kaljaasi "Laine". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:651
Kaljaasi "Laine". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:652
Kaljaasi "Laine". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:653
Alus "Laine". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:654
Purjealus "Laura". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:655
Purjealus "Laura". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:656
Kaljaasi "Lauri". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:657
Kaljaasi "Lauri". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:658
Parkki "Lauri1". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:659
Parkki "Lauri". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:660
Parkki "Lahti". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:661
Alus "Lahja". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:662
Kaljaasi "Lahja". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:663
Kaljaasi "Lahja". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:664
Kaljaasi "Lahja". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:665
Parkki "Leivo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:666
Parkki "Leivo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:667
Parkki "Leivo". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:668
Kaljaasi "Lempi". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:669
Kaljaasi "Lempi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:670
Kaljaasi "Lempi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:671
Kaljaasi "Lempi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:672
Kaljaasi "Lempi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:673
Kaljaasi "Lempi". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:674
Kaljaasi "Lempi". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:675
Purjealus "Lempi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:676
Kaljaasi "Lempi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:677
Kaljaasi "Lempi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:678
Purjealus "Leo". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:679
Kaljaasi "Leo". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:680
Purjealus "Leo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:681
Purjealus "Leo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:682
Kaljaasi "Leo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:683
Kaljaasi "Leo". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:684
Kaljaasi "Leo". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:685
Kaljaasi "Leo". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:686
Purjealus "Leo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:687
Alus "Leo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:688
Alus "Leo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:689
Alus "Leo". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:690
Kaljaasi "Leonia". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:691
Kaljaasi "Leonia". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:692
Kaljaasi "Leonia". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:693
Kaljaasi "Leonia". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:694
Alus "Lidia". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:695
Purjealus "Lidia". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:696
Parkki "Lidukäev". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:697
Höyryparkki "Liikeapu". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:698
Kaljaasi "Liikkuva". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:699
Kaljaasi "Liikkuva". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:700
Kuunari "Liina". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:701
Kaljaasi "Liina". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:702
Kaljaasi "Lilli". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:703
Kaljaasi "Lilli". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:704
Purjealus "Lintu". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:705
Kaljaasi "Lintu". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:706
Kaljaasi "Lintu". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:707
Purjealus "Lintu". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:708
Purjealus "Lintu". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:709
Purjealus "Lintu". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:710
Purjealus "Lovisa". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:711
Purjealus "Lovisa". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:712
Kaljaasi "Lovisa". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:713
Purjealus "Lokki" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:714
Kaljaasi "Lompi". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:715
Alus "Lotta". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:716
Purjealus "Lotta". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:717
Purjealus "Lotta". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:718
Purjealus "Lotta". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:719
Parkki "Lotus". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:720
Kuunari "Lotus". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:721
Höyryparkki "Louhu". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:722
Parkki "Luisa". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:723
Kaljaasi "Lunkentus". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:724
Kaljaasi "Luotonen". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:725
Kaljaasi "Lunkentus". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:726
Höyryalus "Ludvig" (hinaaja). Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:727
Kaljaasi "Lyyli". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:728
Kaljaasi "Läterikki". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:729
Kaljaasi "Läterikki". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:730
Kaljaasi "Magda". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:731
Kaljaasi "Magda". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:732
Höyryalus "Maggi". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:733
Parkki "Maikko". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:734
Parkki "Maikko". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:735
Parkki "Max". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:736
Parkki "Max". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:737
Purjealus "Mamselli". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:738
Purjealus "Mamselli". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:739
Purjealus "Mamsel". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:740
Purjealus "Mamsel". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:741
Purjealus "Mamsel". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:742
Kaljaasi "Manda". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:743
Parkki "Mariehamn". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:744
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:745
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:746
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:747
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:748
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:749
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:750
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:751
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:752
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:753
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:754
Moottorikuunari "Maria". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:755
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:756
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:757
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:758
Purjealus "Markus". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:759
Höyryalus "Mars". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:760
Alus "Marta". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:761
Alus "Marta". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:762
Kaljaasi "Marta". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:763
Kaljaasi "Marta". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:764
Kuunari "Martin". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:765
Kuunari "Martin". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:766
Kuunari "Martin". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:767
Parkki "Martta". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:768
Parkki "Martta". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:769
Parkki "Martti". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:770
Parkki "Martti". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:771
Parkki "Martti". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:772
Parkki "Master". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:773
Parkki "Mater". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:774
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:775
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:776
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:777
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:778
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:779
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:780
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:781
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:782
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:783
Kaljaasi "Mateus". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:784
Kaljaasi "Mathias". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:785
Kaljaasi "Mathias". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:786
Purjealus "Mathilda". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:787
Alus "Mathilda". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:788
Kaljaasi "Mathilda". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:789
Kaljaasi "Mathilda". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:790
Purjealus "Mathilda". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:791
Kaljaasi "Mathilda". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:792
Kaljaasi "Mathilda". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:793
Kaljaasi "Mathilda". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:794
Jahti "Mathilda". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:795
Jahti "Mathilda". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:796
Kaljaasi "Mathilda". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:797
Parkki "Mathilda". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:798
Parkki "Matti". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:799
Höyryalus "Mauru". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:800
Kaljaasi "Meri" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:801
Kaljaasi "Meri" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:802
Kaljaasi "Meriaura". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:803
Höyryalus "Merkur". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:804
Höyryalus "Merkur". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:805
Kaljaasi "Meteor". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:806
Kaljaasi "Meteor". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:807
Kaljaasi "Meteor". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:808
Alus "Meteor". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:809
Alus "Meteor". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:810
Kaljaasi "Miila". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:811
Kaljaasi "Miila". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:812
Kaljaasi "Miila". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:813
Alus "Mila". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:814
Alus "Mila". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:815
Parkki "Mili". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:816
Parkki "Mili". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:817
Höyryalus "Murke". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:818
Höyryalus "Murke". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:819
Höyryalus "Mursu". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:820
Höyryalus "Mursu". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:821
Höyryalus "Mursu". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:822
Höyryalus "Mursu". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:823
Alus "Muurila". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:824
Alus "Muurila". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:825
Höyryalus "Navigator". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:826
Höyryalus "Navigator". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:827
Kaljaasi "Nansen". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:828
Kaljaasi "Nansen". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:829
Kaljaasi "Neito" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:830
Parkki "Neito" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:831
Alus "Neito" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:832
Kaljaasi "Neptun". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:833
Kaljaasi "Neptun". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:834
Kaljaasi "Neptun". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:835
Kaljaasi "Neptun". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:836
Kaljaasi "Neptun". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:837
Kaljaasi "Neptun". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:838
Parkki "Nepo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:839
Alus "Niva". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:840
Höyryalus "Nikolai". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:841
Parkki "Nyyrikki". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:842
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:843
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:844
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:845
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:846
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:847
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:848
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:849
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:850
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:851
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:852
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:853
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:854
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:855
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:856
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:857
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:858
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:859
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:860
Kaljaasi "Oiva". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:861
Parkki "Oiva". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:862
Parkki "Oiva". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:863
Parkki "Oka". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:864
Alus "Okko". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:865
Parkki "Olli". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:866
Kaljaasi "Olga". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:867
Purjealus "Olga". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:868
Kaljaasi "Olga". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:869
Alus "Olga". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:870
Kaljaasi "Oma". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:871
Kaljaasi "Oma". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:872
Kaljaasi "Oma". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:873
Kaljaasi "Oma". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:874
Kaljaasi "Oma". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:875
Kaljaasi "Onnen Sallimus". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:876
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:877
Purjealus "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:878
Purjealus "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:879
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:880
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:881
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:882
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:883
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:884
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:885
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:886
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:887
Kaljaasi "Onnen Toivo" Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:888
Purjealus "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:889
Purjealus "Onnen Toivo" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:890
Purjealus "Onnen Toivo" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:891
Purjealus "Onnen Toivo" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:892
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:893
Kaljaasi "Onnen Toivo" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:894
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:895
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:896
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:897
Kaljaasi "Onnen Toivo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:898
Purjealus "Onni". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:899
Purjealus "Onni". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:900
Purjealus "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:901
Kuunari "Onni". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:902
Kuunari "Onni". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:903
Kuunari "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:904
Kuunari "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:905
Purjealus "Onni". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:906
Kaljaasi "Onni". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:907
Purjealus "Onni". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:908
Kaljaasi "Onni". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:909
Kaljaasi "Onni". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:910
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:911
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:912
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:913
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:914
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:915
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:916
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:917
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:918
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:919
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:920
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:921
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:922
Purjealus "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:923
Purjealus "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:924
Purjealus "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:925
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:926
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:927
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:928
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:929
Parkki "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:930
Parkki "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:931
Purjealus "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:932
Purjealus "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:933
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:934
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:935
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:936
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:937
Parkki "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:938
Parkki "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:939
Alus "Optima" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:940
Alus "Optima" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:941
Alus "Optima" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:942
Alus "Optima" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:943
Höyryparkki "Osmo" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:944
Alus "Oredej". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:945
Kaljaasi "Orion". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:946
Höyryalus "Orion". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:947
Höyryalus "Orion". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:948
Höyryalus "Ocean". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:949
Parkki "Oakar". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:950
Höyryalus "Osmo". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:951
Höyryalus "Osmo". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:952
Höyryalus "Osmo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:953
Parkki "Osmo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:954
Höyryparkki "Osmotar" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:955
Parkki "Osmotar" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:956
Kaljaasi "Otava" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:957
Kaljaasi "Otava" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:958
Höyryalus "Otava" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:959
Parkki "Otso" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:960
Höyryparkki "Otso" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:961
Kaljaasi "Otto". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:962
Parkki "Otto". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:963
Parkki "Otto". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:964
Parkki "Oula". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:965
Parkki "Oula". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:966
Parkki "P No 2". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:967
Kaljaasi "Pallas". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:968
Kaljaasi "Pallas". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:969
Kaljaasi "Pallas". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:970
Moottorialus "Pollux" (moottorikaljaasi). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:971
Höyryalus "Panu". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:972
Höyryalus "Panu". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:973
Parkki "Pekka" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:974
Alus "Pervenets". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:975
Höyryalus "Perho". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:976
Kaljaasi "Peter". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:977
Kaljaasi "Peter". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:978
Kaljaasi "Peter-Lidia". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:979
Höyryalus "Pjotr 1". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:980
Höyryalus "Pjotr 1". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:981
Höyryalus "Pjotr 1". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:982
Höyryalus "Pjotr 1". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:983
Höyryalus "Pjotr 1". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:984
Höyryalus "Pjotr 1". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:985
Purjealus "Poika". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:986
Parkki "Polulodka No 4". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:987
Parkki "Polulodka No 4". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:988
Parkki "Polulodka No 10". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:989
Alus "Polulodka No 46". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:990
Parkki "Polulodka No 49". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:991
Kaljaasi "Primus". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:992
Kaljaasi "Primus". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:993
Purjealus "Primus". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:994
Purjealus "Primus". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:995
Kaljaasi "Pristav Antonov". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:996
Parkki "Progress". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:997
Kaljaasi "Pyrkijä". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:998
Kuunari "Pyytävä". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:999
Kaljaasi "Pyytävä". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1000
Kuunari "Pyytävä". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1001
Purjealus "Pyytäjä". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1002
Purjealus "Pyytäjä". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1003
Parkki "Päihäniemi". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1004
Kaljaasi "Rakkaus". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1005
Kaljaasi "Rakkaus". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1006
Kaljaasi "Rakkaus". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1007
Purjealus "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1008
Kaljaasi "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1009
Kaljaasi "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1010
Kaljaasi "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1011
Kaljaasi "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1012
Kaljaasi "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1013
Parkki "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1014
Kaljaasi "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1015
Kaljaasi "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1016
Höyryparkki "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1017
Höyryparkki "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1018
Kaljaasi "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1019
Parkki "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1020
Alus "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1021
Alus "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1022
Höyryalus "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1023
Parkki "Rea". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:1024
Parkki "Realle". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1025
Parkki "Regina". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1026
Kaljaasi "Reima". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1027
Kaljaasi "Reima". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1028
Kaljaasi "Rein". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1029
Kaljaasi "Rein". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1030
Kaljaasi "Rein". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:1031
Kaljaasi "Rein". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1032
Purjealus "Reissaaja". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1033
Purjealus "Reita". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1034
Höyryalus "Reita". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1035
Höyryalus "Risto". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1036
Kuunari "Rudolf". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1037
Parkki "Runeberg". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:1038
Alus "Saara". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:1039
Kaljaasi "Saara". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1040
Kaljaasi "Saara". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1041
Kaljaasi "Saara". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1042
Kaljaasi "Saara". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1043
Kaljaasi "Saara". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1044
Kaljaasi "Saari". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1045
Kaljaasi "Saari". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1046
Kaljaasi "Saari". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1047
Kaljaasi "Saari". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1048
Kaljaasi "Saari". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1049
Parkki "Saari". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1050
Purjealus "Saarinen". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1051
Höyryalus "Savo". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1052
Höyryparkki "Savo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1053
Höyryparkki "Savo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1054
Kaljaasi "Saima". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1055
Kaljaasi "Saima". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1056
Kaljaasi "Saima". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1057
Kaljaasi "Saima". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1058
Kaljaasi "Saima". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1059
Kaljaasi "Saima". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1060
Kaljaasi "Saima". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1061
Kaljaasi "Saima". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1062
Kaljaasi "Saimi". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1063
Höyryalus "Salama". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1064
Purjealus "Salama". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1065
Höyryalus "Salama". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1066
Höyryalus "Salama". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1067
Kaljaasi "Salama". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1068
Höyryparkki "Salama". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1069
Höyryparkki "Salama". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1070
Kaljaasi "Salamon". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1071
Kaljaasi "Salamon". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1072
Kaljaasi "Salmi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1073
Kaljaasi "Salmi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1074
Kaljaasi "Salmi". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1075
Kaljaasi "Salmi". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1076
Kaljaasi "Salmi". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1077
Höyryalus "Salmi". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1078
Höyryalus "Salmi". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1079
Kaljaasi "Salo". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1080
Kaljaasi "Salo". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1081
Parkki "Salo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1082
Kaljaasi "Salo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1083
Kaljaasi "Salo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1084
Kaljaasi "Salo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1085
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1086
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1087
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:1088
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1089
Kaljaasi "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1090
Kaljaasi "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1091
Kaljaasi "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1092
Parkki "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1093
Parkki "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1094
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1095
Kaljaasi "Sandra". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1096
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1097
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1098
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1099
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1100
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1101
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1102
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1103
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1104
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1105
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1106
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1107
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1108
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1109
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1110
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1111
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1112
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1113
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1114
Kaljaasi "Sanna". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1115
Kaljaasi "Sandra". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1116
Parkki "Sapu". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1117
Parkki "Sara". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1118
Höyryparkki "Sattuma". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:1119
Höyryparkki "Sattuma". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1120
Höyryparkki "Sattuma". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1121
Höyryparkki "Sattuma". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1122
Höyryparkki "Sattuma". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1123
Höyryalus "Svanen". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1124
Höyryalus "Svea". (hinaaja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1125
Höyryalus "Svea". (hinaaja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1126
Höyryalus "Svea". (hinaaja). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1127
Höyryalus "Svea". (hinaaja). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1128
Kaljaasi "Sievä". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1129
Kaljaasi "Seivästö". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1130
Kaljaasi "Seivästö". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1131
Kaljaasi "Seivästö". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1132
Kaljaasi "Seilari". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1133
Kaljaasi "Seilari". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1134
Kaljaasi "Seiskari". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1135
Kaljaasi "Seiskari". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1136
Kaljaasi "Selma". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1137
Kaljaasi "Selma". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1138
Kaljaasi "Selma". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1139
Kaljaasi "Selma". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1140
Kaljaasi "Selma". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1141
Kaljaasi "Selma". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1142
Kaljaasi "Selma". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1143
Parkki "Setä Samuli". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1144
Parkki "Setä Samuli". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1145
Purjealus "Seura". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1146
Purjealus "Seura". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1147
Parkki "Seura". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1148
Kaljaasi "Siveä". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1149
Kaljaasi "Siveä". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1150
Kaljaasi "Siveä". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1151
Kaljaasi "Siveä". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1152
Kaljaasi "Siveä". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1153
Kaljaasi "Siveä". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:1154
Kaljaasi "Siveä". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1155
Kaljaasi "Siveä". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1156
Kaljaasi "Siveä". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1157
Höyryalus "Siivo". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1158
Parkki "Siivo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1159
Kaljaasi "Siikkuva". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1160
Parkki "Simo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1161
Parkki "Simo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1162
Parkki "Sirkka". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1163
Höyryalus "Sirkka". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1164
Purjealus "Sisko". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1165
Purjealus "Sisko". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1166
Purjealus "Sisko". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1167
Purjealus "Sisko". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1168
Purjealus "Sovinto". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1169
Purjealus "Sovinto". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1170
Höyryalus "Sovinto". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1171
Kaljaasi "Sovio". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1172
Jahti "Sokol". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1173
Jahti "Sokol". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1174
Kaljaasi "Soma". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1175
Kaljaasi "Soma". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1176
Kaljaasi "Soma". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1177
Kaljaasi "Soma". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1178
Kaljaasi "Soma". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1179
Kaljaasi "Soma". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1180
Kaljaasi "Soma". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1181
Alus "Sorea". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1182
Alus "Sorea". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:1183
Alus "Sorea". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1184
Parkki "Sorsa". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1185
Parkki "Sota-Olli". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1186
Parkki "Sota-Olli". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1187
Parkki "Sofia". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1188
Parkki "Storfursten". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1189
Kaljaasi "Sukkela". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1190
Kaljaasi "Sukkela". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1191
Kaljaasi "Suleima". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1192
Kaljaasi "Sulo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1193
Kaljaasi "Sulo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1194
Kaljaasi "Sulo". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1195
Purjealus "Sulo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1196
Kaljaasi "Sulo". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1197
Kaljaasi "Sulo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1198
Kaljaasi "Sulo". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1199
Kaljaasi "Sulo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1200
Parkki "Sulo". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1201
Kaljaasi "Sulo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1202
Kaljaasi "Sulho". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1203
Kaljaasi "Sulho". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1204
Parkki "Sumli". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1205
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1206
Kuunari "Suomi". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1207
Kuunari "Suomi". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:1208
Kuunari "Suomi". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1209
Kuunari "Suomi". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1210
Kuunari "Suomi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1211
Kuunari "Suomi". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1212
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1213
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:1214
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1215
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1216
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1217
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1218
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:1219
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1220
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1221
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1222
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1223
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1224
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:1225
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1226
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1227
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1228
Höyryalus "Suomi". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1229
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1230
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1231
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1232
Kaljaasi "Suomi". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1233
Kaljaasi "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1234
Kaljaasi "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1235
Kaljaasi "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1236
Kaljaasi "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1237
Kaljaasi "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1238
Kaljaasi "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1239
Kaljaasi "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1240
Parkki "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1241
Kaljaasi "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1242
Höyryparkki "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1243
Höyryalus "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1244
Höyryalus "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1245
Höyryalus "Säkkijärvi". (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1246
Kaljaasi "Taine". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1247
Kaljaasi "Taimi". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1248
Alus "Taimi". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1249
Alus "Taimi". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1250
Kaljaasi "Taimi". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1251
Kaljaasi "Taimi". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1252
Kaljaasi "Taimi". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1253
Kaljaasi "Taimi". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1254
Kaljaasi "Taimi". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1255
Parkki "Taimi". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1256
Parkki "Taimi". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1257
Parkki "Taimi". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1258
Parkki "Taimi IV". (hinaaja). Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1259
Höyryalus "Taimi IV". (hinaaja). Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1260
Alus "Taimi IV". (hinaaja). Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1261
Höyryalus "Taimi V". (hinaaja). Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1262
Parkki "Taimi VI". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1263
Parkki "Taimi VII". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1264
Parkki "Taimi IX". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1265
Parkki "Taimi XIV". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1266
Höyryparkki "Taimi XI". (höyrylotja) Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1267
Parkki "Taimi". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1268
Höyryparkki "Taimo". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1269
Kaljaasi "Tammikko". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1270
Parkki "Tanu". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1271
Höyryparkki "Tapio". (hinaaja). Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1272
Kaljaasi "Tarmo". (hinaaja). Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1273
Kaljaasi "Tarmo". (hinaaja). Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1274
Parkki "Taru". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1275
Höyryalus "Tauhu". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1276
Parkki "Tellervo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1277
Parkki "Tellervo". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1278
Höyryparkki "Tenko". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1279
Purjealus "Teodori". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1280
Purjealus "Teodori". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1281
Parkki "Teppo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1282
Höyryparkki "Terho". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1283
Höyryparkki "Terho". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1284
Höyryparkki "Terho". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1285
Purjealus "Tetta". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1286
Purjealus "Tetta". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1287
Höyryparkki "Tiera". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1288
Parkki "Tiira". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1289
Purjealus "Tilda". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1290
Purjealus "Tilda". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1291
Höyryparkki "Timo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1292
Höyryparkki "Timo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1293
Parkki "Timo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1294
Parkki "Timo". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1295
Kaljaasi "Toivari". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1296
Kaljaasi "Toive". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1297
Kaljaasi "Toive". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1298
Kaljaasi "Toive". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1299
Kaljaasi "Toive". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1300
Purjealus "Toive". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1301
Kaljaasi "Toive". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1302
Purjealus "Toivo". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:1303
Purjealus "Toivo". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1304
Purjealus "Toivo". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1305
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1306
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1307
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1308
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1309
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1310
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1311
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1312
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:1313
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1314
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1315
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1316
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1317
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1318
Höyryparkki "Toivo". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:1319
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:1320
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:1321
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1322
Höyryparkki "Toivo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1323
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1324
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1325
Kaljaasi "Toivo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1326
Kaljaasi "Toimi". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1327
Höyryparkki "Toimi". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1328
Höyryparkki "Toimi". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:1329
Höyryparkki "Toimi". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1330
Kaljaasi "Toimi". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1331
Kaljaasi "Toimi". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1332
Kaljaasi "Toimi". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1333
Kaljaasi "Toimi". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1334
Parkki "Toimi". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1335
Kaljaasi "Trina Cecilia". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1336
Parkki "Trångsund". (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1337
Höyryalus "Trångsund". (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1338
Alus "Tucik". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1339
Höyryparkki "Turo". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1340
Höyryalus "Turso". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:1341
Höyryalus "Turso". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1342
Höyryalus "Turso". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1343
Höyryalus "Turso". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1344
Höyryalus "Turso". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:1345
Höyryalus "Tuppura". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1346
Kaljaasi "Tjuven". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1347
Parkki "Tyrsky". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1348
Parkki "Tyrsky". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1349
Höyryalus "Tyyne". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1350
Kaljaasi "Täti". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1351
Parkki "Tähti". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1352
Kaljaasi "Tähti". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1353
Kaljaasi "Tähti". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1354
Kaljaasi "Tähti". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1355
Kaljaasi "Tähti". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1356
Kaljaasi "Tähti". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1357
Kaljaasi "Tähti". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1358
Kaljaasi "Tähti". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1359
Kaljaasi "Tähti". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1360
Kaljaasi "Tähti". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1361
Höyryalus "Tähti". (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1362
Kaljaasi "Uimari". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1363
Parkki "Ukko". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:1364
Parkki "Ukko". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1365
Parkki "Ukko". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:1366
Parkki "Ukko". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1367
Parkki "Ukko". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1368
Parkki "Ukko". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1369
Parkki "Ukko". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1370
Alus "Ukko". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1371
Höyryparkki "Uko". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1372
Parkki "Uli". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1373
Kaljaasi "Ultima". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1374
Parkki "Ultima". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1375
Kaljaasi "Ultima". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1376
Kaljaasi "Ultima". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1377
Kaljaasi "Uljas". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1378
Kaljaasi "Uljas". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1379
Kaljaasi "Uljas". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1380
Kaljaasi "Uljas". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1381
Kaljaasi "Uljas". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1382
Kaljaasi "Uljas". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1383
Kaljaasi "Uljas". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1384
Kaljaasi "Uljas". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1385
Kaljaasi "Uljas". Miehistöluettelo 1915  
 
L2:1386
Parkki "Unto". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1387
Kaljaasi "Uranus". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1388
Höyryparkki "Uro". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1389
Kaljaasi "Urpo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1390
Parkki "Ursus" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1391
Kaljaasi "Urho". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1392
Kaljaasi "Urho". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1393
Kaljaasi "Urho". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1394
Kaljaasi "Urho". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1395
Kaljaasi "Usko". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1396
Kaljaasi "Usko". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1397
Kaljaasi "Usko". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1398
Kaljaasi "Usko". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1399
Parkki "Usko". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1400
Kaljaasi "Usko". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1401
Kaljaasi "Usko". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1402
Parkki "Uuko". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1403
Parkki "Uuko". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1404
Höyryalus "Figaro" (hinaaja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1405
Kaljaasi "Fortuna". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1406
Kaljaasi "Fortuna". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1407
Parkki "Fredenborg". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1408
Parkki "Fredrik". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1409
Kuunari "Fredrik". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:1410
Kuunari "Fredrik". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1411
Alus "Freon". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1412
Alus "Freon". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1413
Alus "Freon". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1414
Parkki "Freja". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1415
Priki "Frida". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1416
Kaljaasi "Haamu". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1417
Parkki "H.A.B. No 12". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1418
Parkki "H.A.B. No 12". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1419
Parkki "H.A.B. No 12". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1420
Parkki "H.A.B. No 12". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1421
Kaljaasi "Halla". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1422
Kaljaasi "Haloo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1423
Höyryparkki "Hankkija". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1424
Parkki "Hankkija IV" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1425
Parkki "Hankkija VII" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1426
Purjealus "Harmi". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1427
Höyryparkki "Hevonlahti II". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1428
Höyryalus "Helvi"(hinaaja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1429
Höyryalus "Helvi"(hinaaja). Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1430
Kaljaasi "Heli". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1431
Kaljaasi "Helli". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1432
Kaljaasi "Helmi". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1433
Kaljaasi "Helmi". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1434
Kaljaasi "Helmi". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1435
Kaljaasi "Helmi". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1436
Kaljaasi "Helmi". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1437
Kaljaasi "Helmi". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1438
Parkki "Helmer". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1439
Parkki "Helmer". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1440
Parkki "Helmer". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1441
Parkki "Helmer". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1442
Parkki "Herrick". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1443
Parkki "Herrick". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1444
Höyryalus "Hesperus". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1445
Kaljaasi "Hilda". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1446
Purjealus "Hilma". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1447
Kaljaasi "Hilma". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1448
Kaljaasi "Hilma". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1449
Kaljaasi "Hilma". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1450
Parkki "Hilma". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1451
Parkki "Hilja". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1452
Kaljaasi "Hilja". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1453
Parkki "Hilja". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1454
Parkki "Hilja". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1455
Kaljaasi "Holoo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1456
Parkki "Kristel". Miehistöluettelo 1893.  
 
L2:1457
Parkki "Hulda"(kaljaasi). Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1458
Kaljaasi "Hulda". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1459
Kaljaasi "Hulda". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1460
Kaljaasi "Hulda". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1461
Kaljaasi "Hulda". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1462
Kaljaasi "Hulda". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1463
Höyryalus "Hurma". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1464
Alus "Huru". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1465
Höyryalus "Hyöki". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1466
Höyryalus "Tsarevna". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1467
Kuunari "Cimbria". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1468
Kuunari "Cimbria". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1469
Kuunari "Sverige". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1470
Purjealus "Evi". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1471
Purjealus "Evi". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1472
Kuunari "Eden". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1473
Kuunari "Einar". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1474
Kaljaasi "Einar". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1475
Kaljaasi "Einar". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1476
Kaljaasi "Einar". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1477
Höyryalus "Einar". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1478
Höyryalus "Einar". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1479
Höyryalus "Einar". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1480
Kaljaasi "Eino". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1481
Kaljaasi "Eino". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1482
Kaljaasi "Eino". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1483
Kaljaasi "Eino". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1484
Kaljaasi "Eino". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1485
Kaljaasi "Eino". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1486
Kaljaasi "Eino". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1487
Kuunari "Express". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1488
Kuunari "Express". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1489
Kuunari "Express". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:1490
Kuunari "Express". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1491
Kuunari "Express". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1492
Kuunari "Express". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1493
Kuunari "Express". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1494
Kaljaasi "Elanto". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1495
Höyryalus "Elektra". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1496
Höyryalus "Elektra". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1497
Höyryalus "Elektra". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1498
Höyryalus "Elias". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1499
Kaljaasi "Elisa". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1500
Purjealus "Elisa". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1501
Purjealus "Elisa". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1502
Purjealus "Elisa". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1503
Purjealus "Elisa". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1504
Kaljaasi "Elin". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1505
Kaljaasi "Elin". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1506
Höyryparkki "Elina" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1507
Kuunari "Ellen". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1508
Höyryalus "Elli". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1509
Höyryalus "Elli". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1510
Höyryalus "Elli". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1511
Höyryalus "Elli". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1512
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1513
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1514
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1515
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1516
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1517
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1518
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1519
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1520
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1521
Kaljaasi "Elo". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1522
Kaljaasi "Elvi". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1523
Kaljaasi "Elvi". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1524
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1525
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1526
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1527
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1528
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:1529
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1530
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1531
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1532
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1533
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1534
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1535
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1536
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1537
Kaljaasi "Elvira". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1538
Kaljaasi "Elsa". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1539
Höyryalus "Elsa". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1540
Kaljaasi "Elsa". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1541
Kaljaasi "Elsa". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1542
Kaljaasi "Elsa". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1543
Kaljaasi "Elsa". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1544
Höyryalus "Elsa". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1545
Parkki "Elsa". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1546
Parkki "Elsa". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1547
Kaljaasi "Elma". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1548
Kaljaasi "Elma". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1549
Kaljaasi "Elma". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1550
Parkki "Elma". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1551
Parkki "Elma". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1552
Parkki "Elma". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1553
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1554
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1555
Alus "Eläköön". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1556
Alus "Eläköön". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1557
Alus "Eläköön". Miehistöluettelo 1898.  
 
L2:1558
Alus "Eläköön". Miehistöluettelo 1899.  
 
L2:1559
Alus "Eläköön". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1560
Alus "Eläköön". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1561
Alus "Eläköön". Miehistöluettelo 1909.  
 
L2:1562
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1563
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1564
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1904.  
 
L2:1565
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1566
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1567
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1568
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1907.  
 
L2:1569
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:1570
Kaljaasi "Eläköön". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1571
Kaljaasi "Emil". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1572
Kaljaasi "Emil". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1573
Kaljaasi "Emma" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1574
Kaljaasi "Emma" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1575
Kuunari "Emma" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1576
Kuunari "Emma" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1577
Kuunari "Emma" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1578
Kaljaasi "Emma" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1579
Kuunari "Emma Krook". Miehistöluettelo 1914.  
 
L2:1580
Kuunari "Emma Krook". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1581
Kaljaasi "Eos". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1582
Parkki "Erik". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1583
Parkki "Erik". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1584
Parkki "Ernest". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1585
Parkki "Esa". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1586
Höyryalus "Esko". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1587
Kuunari "Ester". Miehistöluettelo 1908.  
 
L2:1588
Parkki "Esu". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1589
Höyryalus "Etel". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1590
Parkki "Etel". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1591
Parkki "Eunomia". Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1592
Parkki "Eunomia". Miehistöluettelo 1910.  
 
L2:1593
Parkki "Eunomia". Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1594
Parkki "Eunomia". Miehistöluettelo 1912.  
 
L2:1595
Parkki "E.H. No 1". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1596
Parkki "E.H. No 2". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1597
Kaljaasi "Juli". Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1598
Kaljaasi "Juli". Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1599
Parkki "Jymy". Miehistöluettelo 1913.  
 
L2:1600
Parkki "Jymy". Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1601
Parkki "Jymy". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1602
Parkki "Jymy". Miehistöluettelo 1916.  
 
L2:1603
Parkki "Junttila". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1604
Kaljaasi "Jupiter". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1605
Höyryalus "Juram". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1606
Parkki "Jyry". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1607
Kaljaasi "Ystävä". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1608
Kaljaasi "Ystävä". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1609
Kaljaasi "Ystävä". Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1610
Kaljaasi "Ystävä". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1611
Kaljaasi "Ystävä". Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1612
Kaljaasi "Ystävä". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1613
Kaljaasi "Ystävä". Miehistöluettelo 1897.  
 
L2:1614
Parkki "Jakko". Miehistöluettelo 1917.  
 
L2:1615
Kaljaasi "Jalmar". Miehistöluettelo 1901.  
 
L2:1616
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1894.  
 
L2:1617
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1618
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1619
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1620
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1896.  
 
L2:1621
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1622
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1623
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1903.  
 
L2:1624
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1905.  
 
L2:1625
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1906.  
 
L2:1626
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1911.  
 
L2:1627
Kaljaasi "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1628
Parkki "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1915.  
 
L2:1629
Miehistöluettelo 1826-1833 (otteita).  
 
L2:1630
Miehistöluettelo 1834-1835 (otteita).  
 
L2:1631
Miehistöluettelo 1839-1842 (otteita).  
 
L2:1632
Miehistöluettelo 1844-1846 (otteita).  
 
L2:1632a
Miehistöluettelo 1847-1848 (otteita).  
 
L2:1633
Miehistöluettelo 1849-1856 (otteita).  
 
L2:1634
Miehistöluettelo 1860-1874 (otteita).  
 
L2:1635
Miehistöluettelo 1875 osa 1 (otteita).  
 
L2:1635a
Miehistöluettelo 1875 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1636
Miehistöluettelo 1876 (1875) (otteita).  
 
L2:1637
Miehistöluettelo 1876 (otteita).  
 
L2:1638
Miehistöluettelo 1876 (1877) (otteita).  
 
L2:1639
Miehistöluettelo 1878 (1877) (otteita).  
 
L2:1640
Miehistöluettelo 1875-1878 (otteita).  
 
L2:1641
Miehistöluettelo 1878 (otteita).  
 
L2:1642
Miehistöluettelo 1879 (1878) (otteita).  
 
L2:1643
Miehistöluettelo 1879 (otteita).  
 
L2:1644
Miehistöluettelo 1880 (1879) (otteita).  
 
L2:1645
Miehistöluettelo 1880 osa 1 (otteita).  
 
L2:1646
Miehistöluettelo 1880 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1647
Miehistöluettelo 1879-1880, 1881 (otteita).  
 
L2:1648
Miehistöluettelo 1881 osa 1 (otteita).  
 
L2:1649
Miehistöluettelo 1881 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1650
Miehistöluettelo 1881 osa 3 (otteita).  
 
L2:1651
Miehistöluettelo 1882 (1881) (otteita).  
 
L2:1652
Miehistöluettelo 1882 (otteita).  
 
L2:1653
Miehistöluettelo 1882 osa 2 (otteita).  
 
L2:1654
Miehistöluettelo 1882 osa 3 viimeinen (otteita).  
 
L2:1655
Miehistöluettelo 1883 (1882) (otteita).  
 
L2:1656
Miehistöluettelo 1883 osa 1 (otteita).  
 
L2:1657
Miehistöluettelo 1883 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1658
Miehistöluettelo 1882, 1883, 1884 (otteita).  
 
L2:1659
Miehistöluettelo 1884 (1883) (otteita).  
 
L2:1660
Miehistöluettelo 1884 osa 1 (otteita).  
 
L2:1661
Miehistöluettelo 1884 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1662
Miehistöluettelo 1885 (1884) (otteita).  
 
L2:1663
Miehistöluettelo 1885 osa 1 (otteita).  
 
L2:1664
Miehistöluettelo 1885 osa 2 (otteita).  
 
L2:1665
Miehistöluettelo 1885 osa 3 viimeinen (otteita).  
 
L2:1666
Miehistöluettelo 1885-1886, (otteita).  
 
L2:1667
Miehistöluettelo 1886 osa 1 (otteita).  
 
L2:1668
Miehistöluettelo 1886 osa 2 (otteita).  
 
L2:1669
Miehistöluettelo 1886 osa 3 viimeinen (otteita).  
 
L2:1670
Miehistöluettelo 1884-1887 (otteita).  
 
L2:1671
Miehistöluettelo 1887 osa 1 (otteita).  
 
L2:1672
Miehistöluettelo 1887 osa 2 (otteita).  
 
L2:1673
Miehistöluettelo 1887 osa 3 viimeinen (otteita).  
 
L2:1674
Miehistöluettelo 1888 (1887) (otteita).  
 
L2:1675
Miehistöluettelo 1888 (1887) (otteita).  
 
L2:1676
Miehistöluettelo 1888 osa 1 (otteita).  
 
L2:1677
Miehistöluettelo 1888 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1678
Miehistöluettelo 1889 (1888) (otteita).  
 
L2:1679
Miehistöluettelo 1889 (1888) (otteita).  
 
L2:1680
Miehistöluettelo 1889 osa 1 (otteita).  
 
L2:1681
Miehistöluettelo 1889 osa 2 (otteita).  
 
L2:1682
Miehistöluettelo 1889 osa 3 (otteita).  
 
L2:1683
Miehistöluettelo 1889 osa 4 viimeinen (otteita).  
 
L2:1684
Miehistöluettelo 1890 (1889) (otteita).  
 
L2:1684a
Miehistöluettelo 1890 osa 1 (otteita).  
 
L2:1685
Miehistöluettelo 1890 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1686
Miehistöluettelo 1891 (1890) (otteita).  
 
L2:1687
Miehistöluettelo 1891 (1890) (otteita).  
 
L2:1688
Miehistöluettelo 1891 (otteita).  
 
L2:1689
Miehistöluettelo 1892 (1891) (otteita).  
 
L2:1690
Miehistöluettelo 1892 (1891) (otteita).  
 
L2:1691
Miehistöluettelo 1892 osa 1 (otteita).  
 
L2:1692
Miehistöluettelo 1892 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1693
Miehistöluettelo 1893 osa 1 (otteita).  
 
L2:1694
Miehistöluettelo 1893 osa 2 (otteita).  
 
L2:1695
Miehistöluettelo 1893 osa 3 (otteita).  
 
L2:1696
Miehistöluettelo 1893 osa 4 viimeinen (otteita).  
 
L2:1697
Miehistöluettelo 1894 (1893) (otteita).  
 
L2:1698
Miehistöluettelo 1894 osa 1 (otteita).  
 
L2:1699
Miehistöluettelo 1894 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1700
Miehistöluettelo 1895 osa 1 (otteita).  
 
L2:1701
Miehistöluettelo 1895 osa 2 (otteita).  
 
L2:1702
Miehistöluettelo 1895 osa 3 (otteita).  
 
L2:1703
Miehistöluettelo 1895 osa 4 viimeinen (otteita).  
 
L2:1705
Miehistöluettelo 1896 (1895) (otteita).  
 
L2:1706
Miehistöluettelo 1896 osa 1 (otteita).  
 
L2:1707
Miehistöluettelo 1896 osa 2 (otteita).  
 
L2:1708
Miehistöluettelo 1896 osa 3 viimeinen (otteita).  
 
L2:1709
Miehistöluettelo 1897 (1896) (otteita).  
 
L2:1710
Miehistöluettelo 1897 (1896) (otteita).  
 
L2:1711
Miehistöluettelo 1897 osa 1 (otteita).  
 
L2:1712
Miehistöluettelo 1897 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1713
Miehistöluettelo 1898 osa 1 (otteita).  
 
L2:1714
Miehistöluettelo 1898 osa 2 (otteita).  
 
L2:1715
Miehistöluettelo 1898 osa 3 (otteita).  
 
L2:1716
Miehistöluettelo 1898 osa 4 viimeinen (otteita).  
 
L2:1717
Miehistöluettelo 1899 osa 1 (otteita).  
 
L2:1718
Miehistöluettelo 1899 osa 2 (otteita).  
 
L2:1719
Miehistöluettelo 1899 osa 3 viimeinen (otteita).  
 
L2:1720
Miehistöluettelo 1899 (1900) (otteita).  
 
L2:1721
Miehistöluettelo 1900 osa 1 (otteita).  
 
L2:1722
Miehistöluettelo 1900 osa 2 (otteita).  
 
L2:1723
Miehistöluettelo 1900 osa 3 (otteita).  
 
L2:1724
Miehistöluettelo 1900 osa 4 (otteita).  
 
L2:1725
Miehistöluettelo 1900 osa 5 viimeinen (otteita).  
 
L2:1726
Miehistöluettelo 1900 (1901) (otteita).  
 
L2:1727
Miehistöluettelo 1901 osa 1 (otteita).  
 
L2:1728
Miehistöluettelo 1901 osa 2 (otteita).  
 
L2:1729
Miehistöluettelo 1901 osa 3 (otteita).  
 
L2:1730
Miehistöluettelo 1901 osa 4 (otteita).  
 
L2:1731
Miehistöluettelo 1901 osa 5 viimeinen (otteita).  
 
L2:1732
Miehistöluettelo 1902 (1901) (otteita).  
 
L2:1733
Miehistöluettelo 1902 osa 1 (otteita).  
 
L2:1734
Miehistöluettelo 1902 osa 2 (otteita).  
 
L2:1735
Miehistöluettelo 1902 osa 3 viimeinen (otteita).  
 
L2:1736
Miehistöluettelo 1903 (1902) (otteita).  
 
L2:1737
Miehistöluettelo 1903 osa 1 (otteita).  
 
L2:1738
Miehistöluettelo 1903 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1739
Miehistöluettelo 1904 osa 1 (otteita).  
 
L2:1740
Miehistöluettelo 1904 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1741
Miehistöluettelo 1905 osa 1 (otteita).  
 
L2:1742
Miehistöluettelo 1905 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1743
Miehistöluettelo 1906 osa 1 (otteita).  
 
L2:1744
Miehistöluettelo 1906 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1745
Miehistöluettelo 1907 (otteita).  
 
L2:1746
Miehistöluettelo 1908 osa 1 (otteita).  
 
L2:1747
Miehistöluettelo 1908 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1748
Miehistöluettelo 1909 (1908) (otteita).  
 
L2:1749
Miehistöluettelo 1909 osa 1 (otteita).  
 
L2:1750
Miehistöluettelo 1909 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1751
Miehistöluettelo 1910 osa 1 (otteita).  
 
L2:1752
Miehistöluettelo 1910 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1753
Miehistöluettelo 1911 (otteita).  
 
L2:1754
Miehistöluettelo 1911 (1912) (otteita).  
 
L2:1755
Miehistöluettelo 1912 osa 1 (otteita).  
 
L2:1756
Miehistöluettelo 1912 osa 2 viimeinen (otteita).  
 
L2:1757
Miehistöluettelo 1913 osa 1 (otteita).  
 
L2:1758
Miehistöluettelo 1913 osa 2 (otteita).  
 
L2:1759
Miehistöluettelo 1914 osa 1 (otteita).  
 
L2:1760
Miehistöluettelo 1914 osa 2 (otteita).  
 
L2:1761
Miehistöluettelo 1915 (1914) (otteita).  
 
L2:1762
Miehistöluettelo 1915 (otteita).  
 
L2:1763
Miehistöluettelo 1916 (otteita).  
 
L2:1764
Miehistöluettelo 1916-1917 (otteita).  
 
L2:1765
Miehistöluettelo 1878-1885 (otteita).  
 
L2:1766
Miehistöluettelo 1880, 1882, 1884, 1886 (otteita).  
 
L2:1767
Miehistöluettelo 1887-1891 (otteita).  
 
L2:1768
Miehistöluettelo 1891-1895 (otteita).  
 
L2:1769
Miehistöluettelo 1897-1899 (otteita).  
 
L2:1770
Miehistöluettelo 1896, 1898, 1900, 1902 (otteita).  
 
L2:1771
Miehistöluettelo 1904, 1906 (otteita).  
 
L2:1772
Miehistöluettelo 1905 (otteita).  
 
L2:1773
Miehistöluettelo 1907 (otteita).  
 
L2:1774
Miehistöluettelo 1908-1910 (otteita).  
 
L2:1775
Miehistöluettelo 1916 (otteita).  
 
L2:1776
Miehistöluettelo 1916-1917 (otteita).  
 
L2:1777
Henkilötietoja merimiehistä 1834, 1860, 1864, 1866.  
 
L2:1778
Henkilötietoja merimiehistä 1868-1871-1873.  
 
L2:1779
Henkilötietoja merimiehistä 1.4.1875-20.7.1901.  
 
L2:1780
Päällystön nimiluetteloita 1834-1838.  
 
L2:1781
Päällystön nimiluetteloita 1839.  
 
L2:1782
Päällystön nimiluetteloita 1840-1844.  
 
L2:1783
Päällystön nimiluetteloita 1845-1846.  
 
L2:1784
Päällystön nimiluetteloita 1847.  
 
L2:1785
Päällystön nimiluetteloita 1848.  
 
L2:1786
Päällystön nimiluetteloita 1849.  
 
L2:1787
Päällystön nimiluetteloita 1850.  
 
L2:1788
Päällystön nimiluetteloita 1851.  
 
L2:1789
Päällystön nimiluetteloita 1852.  
 
L2:1790
Päällystön nimiluetteloita 1853.  
 
L2:1791
Päällystön nimiluetteloita 1856.  
 
L2:1792
Päällystön nimiluetteloita 1857.  
 
L2:1793
Päällystön nimiluetteloita 1858.  
 
L2:1794
Päällystön nimiluetteloita 1859.  
 
L2:1795
Päällystön nimiluetteloita 1860.  
 
L2:1796
Päällystön nimiluetteloita 1861.  
 
L2:1797
Päällystön nimiluetteloita 1862.  
 
L2:1798
Päällystön nimiluetteloita 1863.  
 
L2:1799
Päällystön nimiluetteloita 1864.  
 
L2:1800
Päällystön nimiluetteloita 1865.  
 
L2:1801
Päällystön nimiluetteloita 1866.  
 
L2:1802
Päällystön nimiluetteloita 1867.  
 
L2:1803
Päällystön nimiluetteloita 1868.  
 
L2:1803
Päällystön nimiluetteloita 1869.  
 
L2:1805
Päällystön nimiluetteloita 1870.  
 
L2:1806
Päällystön nimiluetteloita 1871.  
 
L2:1807
Päällystön nimiluetteloita 1872.  
 
L2:1808
Päällystön nimiluetteloita 1873.  
 
L2:1809
Päällystön nimiluetteloita 1874.  
 
L2:1810
Luettelo merimiehistä, jotka eivät ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1891.  
 
L2:1811
Luettelo merimiehistä, jotka asuvat merimieshuoneen alueella eivätkä ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1905.  
 
L2:1812
Luettelo merimiehistä, jotka asuvat merimieshuoneen alueella eivätkä ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1909.  
 
L2:1813
Luettelo merimiehistä, jotka asuvat merimieshuoneen alueella eivätkä ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1910.  
 
L2:1814
Luettelo merimiehistä, jotka asuvat merimieshuoneen alueella eivätkä ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1911.  
 
L2:1815
Luettelo merimiehistä, jotka asuvat merimieshuoneen alueella eivätkä ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1912.  
 
L2:1816
Luettelo merimiehistä, jotka asuvat merimieshuoneen alueella eivätkä ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1913.  
 
L2:1817
Luettelo merimiehistä, jotka asuvat merimieshuoneen alueella eivätkä ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1914.  
 
L2:1818
Luettelo merimiehistä, jotka asuvat merimieshuoneen alueella eivätkä ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1915.  
 
L2:1819
Luettelo merimiehistä, jotka asuvat merimieshuoneen alueella eivätkä ole kirjoittautuneet merimieshuoneeseen 1916.  
 
L2:1820
Luettelo merimieshuoneen ympäristöstä tulleista merimiehistä, ei aikaisemmin kuin 1909.  
 
L2:1821
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1826 ja 1837.  
 
L2:1822
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1839.  
 
L2:1823
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1842-1874.  
 
L2:1824
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1862-1863.  
 
L2:1825
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1867.  
 
L2:1826
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1874.  
 
L2:1827
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1876.  
 
L2:1828
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1875.  
 
L2:1829
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1877.  
 
L2:1830
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1878.  
 
L2:1831
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1879.  
 
L2:1832
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1880.  
 
L2:1833
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1883.  
 
L2:1834
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1883.  
 
L2:1835
Koviston kuntaan kirjoittautuneet merimiehet 12.12.1891.  
 
L2:1836
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1892.  
 
L2:1837
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1895.  
 
L2:1838
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1896.  
 
L2:1839
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1899.  
 
L2:1840
Koviston kuntaan kirjoittautuneet merimiehet 1901.  
 
L2:1841
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1905.  
 
L2:1842
Aakkosellinen luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1900-1906.  
 
L2:1843
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1906.  
 
L2:1844
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1909.  
 
L2:1845
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1910.  
 
L2:1846
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1911.  
 
L2:1847
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1912.  
 
L2:1848
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1914.  
 
L2:1849
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1915.  
 
L2:1850
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1916.  
 
L2:1851
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1917.  
 
L2:1852
Luettelo merimieshuoneen alueella asuvista alusten omistajista 1881-1883, 1886-1887, 1889-1892, 1894, 1896-1906.  
 
L2:1853
Luettelo merimieshuoneen alueella asuvista alusten omistajista 1907, 1909-1914, 1916-1917.  
 
L2:1854
Luettelo alusten omistajista 22.3.1916-14.3.1917.  
 
L2:1855
Aakkosellinen luettelo sellaisista jotka eivät olleet kirjoittautuneet merimieshuoneeseen liitteenään otteita O. Hattusen palveluluettelosta 1907.  
 
L2:1856
Aakkosellinen luettelo sellaisista jotka eivät olleet kirjoittautuneet merimieshuoneeseen (ilman päivämäärää)  
 
L2:1857
Merimieshuoneeseen kirjoittautuneiden merellä olevien luettelo (1884), 22.3.1916.  
 
L2:1858
Luettelo kauppa-alusten kapteeneista, perämiehistä ja konemestareista, jotka ovat maksaneet maksunsa eläkekassaan 1896-1915. Fragmentti.  
 
L2:1859
Luettelo merimiehistä ja lämmittäjistä, jotka ovat maksaneet maksunsa eläkekassaan 1898-1915. Fragmentti.  
 
L2:1860
Tilitysluettelo maksuhetkellä poissaolevista merimiehistä 1883.  
 
L2:1861
Tilitysluettelo maksuhetkellä poissaolevista merimiehistä 1884.  
 
L2:1862
Tilitysluettelo maksuhetkellä poissaolevista merimiehistä 1888.  
 
L2:1863
Tilitysluettelo maksuhetkellä poissaolevista merimiehistä 1901.  
 
L2:1864
Tilitysluettelo maksuhetkellä poissaolevista merimiehistä 1911-1912.  
 
L2:1865
Tilitysluettelo maksuhetkellä poissaolevista merimiehistä 1913.  
 
L2:1866
Tilitysluettelo maksuhetkellä poissaolevista merimiehistä 1916.  
 
L2:1867
Palvelusopimuksia 1841-1843.  
 
L2:1868
Palvelusopimuksia 1857, 1873, 1874, 1875.  
 
L2:1869
Palvelusopimuksia 1876.  
 
L2:1870
Palvelusopimuksia 1877.  
 
L2:1871
Palvelusopimuksia 1878.  
 
L2:1872
Palvelusopimuksia 1879.  
 
L2:1873
Palvelusopimuksia 1880.  
 
L2:1874
Palvelusopimuksia 1881.  
 
L2:1875
Palvelusopimuksia 1882.  
 
L2:1876
Palvelusopimuksia 1883.  
 
L2:1877
Palvelusopimuksia 1884.  
 
L2:1878
Palvelusopimuksia 1885.  
 
L2:1879
Palvelusopimuksia 1886.  
 
L2:1880
Palvelusopimuksia 1887, 1888.  
 
L2:1881
Palvelusopimuksia 1889.  
 
L2:1882
Palvelusopimuksia 1890.  
 
L2:1883
Palvelusopimuksia 1891.  
 
L2:1884
Palvelusopimuksia 1892.  
 
L2:1885
Palvelusopimuksia 1893.  
 
L2:1886
Palvelusopimuksia 1894.  
 
L2:1887
Palvelusopimuksia 1895.  
 
L2:1888
Palvelusopimuksia 1896.  
 
L2:1889
Palvelusopimuksia 1897.  
 
L2:1890
Palvelusopimuksia 1898.  
 
L2:1891
Palvelusopimuksia 1899.  
 
L2:1892
Palvelusopimuksia 1900.  
 
L2:1893
Palvelusopimuksia 1901.  
 
L2:1894
Palvelusopimuksia 1902.  
 
L2:1895
Palvelusopimuksia 1903 ja 1914.  
 
L2:1896
Palvelusopimuksia 1904.  
 
L2:1897
Palvelusopimuksia 1905.  
 
L2:1898
Palvelusopimuksia 1906.  
 
L2:1899
Palvelusopimuksia 1907.  
 
L2:1900
Palvelusopimuksia 1908.  
 
L2:1901
Palvelusopimuksia 1909.  
 
L2:1902
Palvelusopimuksia 1911.  
 
L2:1903
Palvelusopimuksia 1912.  
 
L2:1904
Palvelusopimuksia 1913.  
 
L2:1905
Palvelusopimuksia 1913.  
 
L2:1906
Palvelusopimuksia 1915.  
 
L2:1907
Palvelusopimuksia 1916.  
 
L2:1908
Alusten kapteenien, rajavartioston päälliköiden sekä muiden raportteja palveluksesta karanneista merimiehistä 30.10.1881-15.3.1913  
 
L2:1909
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja (papintodistuksia, passeja, oleskelulupia ym.) 1826-1834.  
 
L2:1910
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1835-1837.  
 
L2:1911
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1838-1839.  
 
L2:1912
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1840-1842.  
 
L2:1913
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1843-1846.  
 
L2:1914
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1847-1849.  
 
L2:1915
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1850-1851.  
 
L2:1916
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1852-1856.  
 
L2:1917
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1857-1858.  
 
L2:1918
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1860-1862.  
 
L2:1919
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1863-1864.  
 
L2:1920
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1865-1866.  
 
L2:1921
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1867-1870.  
 
L2:1922
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1871-1873.  
 
L2:1923
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1874-1875.  
 
L2:1924
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1876.  
 
L2:1925
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1877-1878.  
 
L2:1926
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1879.  
 
L2:1927
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1880. Osa 1.  
 
L2:1928
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1880. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1929
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1881. Osa 1.  
 
L2:1930
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1881. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1931
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1882.  
 
L2:1932
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1883.  
 
L2:1933
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1884.  
 
L2:1934
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1885.  
 
L2:1935
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1886. Osa 1.  
 
L2:1936
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1886. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1937
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1887. Osa 1.  
 
L2:1938
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1887. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1939
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1888.  
 
L2:1940
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1889.  
 
L2:1941
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1890. Osa 1.  
 
L2:1942
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1890. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1943
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1891.  
 
L2:1944
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1892.  
 
L2:1945
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1893-1894.  
 
L2:1946
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1895.  
 
L2:1947
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1896.  
 
L2:1948
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1895-1897.  
 
L2:1949
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1898. Osa 1.  
 
L2:1950
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1898. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1951
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1898-1899.  
 
L2:1952
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1900. Osa 1.  
 
L2:1953
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1900. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1954
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1901. Osa 1.  
 
L2:1955
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1901. Osa 2.  
 
L2:1956
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1901. Osa 3 viimeinen.  
 
L2:1956a
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1902.  
 
L2:1957
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1903.  
 
L2:1958
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1904. Osa 1.  
 
L2:1959
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1904. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1960
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1903.  
 
L2:1961
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1906. Osa 1.  
 
L2:1962
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1906. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1963
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1907.  
 
L2:1964
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1907-1908.  
 
L2:1965
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1908.  
 
L2:1966
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1909. Osa 1.  
 
L2:1967
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1909. Osa 2 viimeinen.  
 
L2:1968
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1910.  
 
L2:1969
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1911,1912.  
 
L2:1970
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1913.  
 
L2:1971
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1913-1914.  
 
L2:1972
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1915.  
 
L2:1973
Merimiesten yksityisluontoisia asiakirjoja 1915-1917.  
 
L2:1974
Luettelo kuolleista merimiehistä, jotka ovat kuolleet ulkomailla merellä 1895-1901  
 
L2:1975
Luettelo rannikkoluotseista 6.5.1898-5.1916  
 
L2:1976
Ilmoituksia ja otteita Viipurin kaupungin maistraatin pöytäkirjoista ja istunnoista koskien merimieshuoneen johtokunnan jäsenten valintaa. 15.11.1878-13.1.1917.  
 
L2:1977
Ilmoituksia ja otteita Viipurin kaupungin maistraatin pöytäkirjoista ja istunnoista koskien tilintarkastajien valintaa tarkastamaan merimieshuoneen tilejä. 8.4.1909-17.2.1916.  
 
L2:1978
Merimieshuoneen henkilöstön palkankorotusanomuksia 1.11.1915-13.4.1917.  
 
L2:1979
Ilmoitus palkanmaksusta merimieshuoneen henkilökunnalle 1878, 1880, 1881.  
 
L2:1980
Taulukkoja suomalaisen kauppalaivaston merimiesten viikoittaisista ruoka-annoksista. 10.6.1893-2.11.1893.  
 
L2:1981
Höyryalus "Amalia". Miehistöluettelo 1825.  
 
L2:1982
Kaljaasi "Sandra". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1983
Alus "Toivo". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1983
Alus "Toivo". Miehistöluettelo 1895.  
 
L2:1984
Höyryalus "Atlantik". Miehistöluettelo 1900.  
 
L2:1985
Parkki "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1902.  
 
L2:1986
Kaljaasi "Lahja". Miehistöluettelo 1908.  
Luettelo 3: 1899-1939
 
L3:1
Kauppa- ja teollisuusministeriön, Merenkulkuhallituksen ym. kiertokirjeitä. Otteita. 22.10.1918-22.2.1924.  
 
L3:2
Tilastotietoja alusten ja merimiesten lukumääristä merimieshuoneen alueella 1918, 1920-1925.  
 
L3:3
Aakkosellinen luettelo merimieshuoneeseen sisäänkirjoitetuista aluksista. 1899-1925.  
 
L3:4
Luokittelutietoja aluksista viimeiseltä tarkastukselta 1937-1938. Fragmentti.  
 
L3:5
Aluksia "Kärmekallio No 5" ja "SV. Johannes" koskevia tarkastuskirjoja ennen lähtöä merelle. 19.3.1936.  
 
L3:6
Mittaustodistuksia koskien lastilaivoja "Merkator" ja "Sanna". 20.7.1922-22.8.1922.  
 
L3:7
Rekisterikirja annetuista ja palautetuista lokikirjoista. 15.5.1917-27.7.1921. Fragmentti.  
 
L3:8
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Lokikirja 25.5.1912-5.12.1919.  
 
L3:9
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Lokikirja 18.6.1915-5.12.1919.  
 
L3:10
Alus "Turja". Lokikirja 27.9.1915-10.10.1918.  
 
L3:11
Kaljaasi "Alexander". Lokikirja 17.7.1916-4.4.1919.  
 
L3:12
Kuunari "Alma". Lokikirja 10.5.1917-19.6.1919.  
 
L3:13
Alus "Broker II". Lokikirja 28.9.1918-30.8.1919. Vioittunut.  
 
L3:14
Alus "Optima" (lastilaiva). Lokikirja 20.7.1918-5.10.1918.  
 
L3:15
Kuunari "Ellen". Lokikirja 15.8.1918-7.8.1919.  
 
L3:16
Höyryalus "Kalle"(höyrylotja). Lokikirja 5.7.1919-19.8.1919. Fragmentti.  
 
L3:17
Höyryalus "Kantava"(höyrylotja). Lokikirja 24.9.1919-15.10.1919. Fragmentti.  
 
L3:18
Alus "Lahti". Lokikirja 12.7.1919-20.12.1919.  
 
L3:19
Höyryalus "Vaalu". Lokikirja 28.6.1919-22.11.1919.  
 
L3:20
Kuunari (kaljaasi) "Wäinölä". Lokikirja 3.7.1919-15.10.1921.  
 
L3:21
Alus "Ilma". Lokikirja 28.4.1919-6.2.1920.  
 
L3:22
Höyryalus "Osmotar" (höyrylotja). Lokikirja 30.6.1919-8.11.1919. Fragmentti.  
 
L3:23
Höyryalus "Otso" (höyrylotja). Lokikirja 22.5.1919-6.5.1920.  
 
L3:24
Alus "Turkka". (höyrylotja). Lokikirja 16.6.1919-20.11.1919.  
 
L3:25
Moottorialus "Aalto". Lokikirja 7.10.1920-29.11.1922.  
 
L3:26
Alus "Valborg". (moottoripurjelaiva) Lokikirja 27.7.1920-12.12.1921.  
 
L3:27
Alus "Kalevala". Lokikirja 11.9.1920-12.11.1921.  
 
L3:28
Alus "Leo" (höyrylotja). Lokikirja 2.7.1920-7.1.1921.  
 
L3:29
Höyryalus "Merkator". Lokikirja 13.8.1920-31.12.1923.  
 
L3:30
Alus "Onnenoksa". Lokikirja 1.9.1920-8.11.1920. Vioittunut.  
 
L3:31
Alus "Otso" (höyrylotja). Lokikirja 6.5.1920-28.6.1921.  
 
L3:32
Höyryalus "Puuliike" (höyrylotja). Lokikirja 12.7.1920-22.12.1920.  
 
L3:33
Parkki "Utu" (höyrylotja). Lokikirja 26.4.1920-19.12.1924.  
 
L3:34
Alus "Hansu" (hinaaja). Lokikirja 14.4.1920-ei aikaisemmin kuin 24.8.1921.  
 
L3:35
Kuunari "Elba". Lokikirja 26.4.1920-10.11.1920.  
 
L3:36
Hinaaja "Vartsala". Lokikirja 12.8.1921-18.11.1921. Vioittunut.  
 
L3:37
Alus "Woitto". Lokikirja 24.8.1921-28.11.1921.  
 
L3:37a
Höyryalus "Euko 2". Lokikirja 2.9.1921-14.11.1921.  
 
L3:38
Höyryalus "Martti". Lokikirja 4.7.1921-17.11.1921.  
 
L3:39
Alus "Miira 1". Lokikirja 12.7.1921-13.1.1923.  
 
L3:40
Alus "Otavanniemi". Lokikirja 4.5.1921-8.11.1922.  
 
L3:41
Alus "Standart". Lokikirja 11.8.1921-16.12.1921.  
 
L3:42
Moottorialus "Torborg". (moottorilastilaiva). Lokikirja 16.6.1921-11.12.1923.  
 
L3:43
Höyryparkki "Otso" (höyrylotja). Lokikirja 15.6.1922-2.1.1923.  
 
L3:44
Alus "Sampo" (matkustajalaiva). Lokikirja 23.5.1922-23.11.1922.  
 
L3:45
Alus "Sampo" (matkustajalaiva). Lokikirja 23.5.1922-23.11.1922.  
 
L3:46
Moottorialus "Merilintu". Lokikirja ei myöhemmin kuin 3.12.1923-11.6.1924.  
 
L3:47
Höyryparkki "Pekka Antero". Lokikirja 27.5.1924-10.12.1926.  
 
L3:48
Alus "Valborg". (moottoripurjelaiva) Lokikirja 22.5.1924-10.12.1926.  
 
L3:49
Moottorialus "Merkur". Lokikirja 19.5.1924-12.12.1925.  
 
L3:50
Höyryalus "Suomi". (höyrylotja). Lokikirja 14.5.1924-9.12.1926.  
 
L3:51
Kaljaasi "Merilintu". Lokikirja 11.11.1925-23.12.1926.  
 
L3:52
Kaljaasi "Ilma". Lokikirja 16.10.1926-12.7.1927.  
 
L3:53
Moottorialus "Merilintu". Lokikirja 5.11.1926-15.2.1929.  
 
L3:54
Alus "Merkator". Lokikirja 19.5.1927-3.1.1928.  
 
L3:55
Alus "Syskyjärvi" (Shars Broman). Lokikirja 24.5.1928-12.12.1929.  
 
L3:56
Alus "Ulappa". Lokikirja 3.10.1928-16.12.1931.  
 
L3:57
Höyryalus "Mursu". Lokikirja 4.6.1929-21.12.1929.  
 
L3:58
Alus "Kannas". Lokikirja 27.5.1930-12.12.1931.  
 
L3:59
Alus "Ulappa". Lokikirja 17.7.1931-3.12.1932.  
 
L3:60
Alus "Valamon Luostari". Lokikirja ei myöhemmin kuin 3.8.1934-ei aikaisemmin kuin 16.7.1937.  
 
L3:61
Alus "Kannas". Lokikirja 11.7.1934-30.12.1935.  
 
L3:62
Höyryalus "Jalo"(matkustajalaiva). Lokikirja 26.4.1939-6.11.1939.  
 
L3:63
Yhteenveto pääkirjoista joulukuussa 1918  
 
L3:64
Yhteenveto pääkirjoista joulukuussa 1922  
 
L3:65
Kassakirja vuosilta 1912, 1914, 1916, 1918, 1920. 1.1.1912-31.12.1920  
 
L3:66
Kassakirja vuosilta 1913, 1915, 1917, 1919. 1.1.1913-31.12.1919  
 
L3:67
Merimieshuoneen tuloihin liittyvää tiliaineistoa vuosilta 1918-1923.  
 
L3:68
Tilintarkastukseen liittyviä asiakirjoja. 4.3.1922-20.2.1923. Kopioita.  
 
L3:69
Lastimaksujen tositekirja vuosilta 1921-1936.  
 
L3:69a
Eläkerahaston tilejä ja luetteloita koskien ulkomailla olevien alusten lastimaksuja. 1918-1926.  
 
L3:70
Ulkomailta palanneiden alusten lastimaksujen rästiluetteloita. 1920-1925.  
 
L3:71
Ilmoituksia ja anomuksia koskien lainoja eläkekassasta. 11.10.1918-29.8.1927.  
Luettelo 4: 1875-1939
 
L4:1
Moottorialus "Aalto". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:2
Moottorialus "Aalto". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:3
Purjealus "Aamurusko". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:4
Alus "Agda". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:5
Höyryalus "Adlercreutz". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:6
Höyryalus "Aino". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:7
Höyryalus "Algot". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:8
Höyryalus "Aleksa". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:9
Höyryalus "Aleksa". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:10
Kaljaasi "Aleksander". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:11
Kuunari "Aleksander". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:12
Kaljaasi "Aleksander". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:13
Alus "Aleksander". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:14
Alus "Aleksander". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:15
Höyryalus "Alku". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:16
Parkki "Alku". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:17
Moottorialus "Alli". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:18
Moottorialus "Alli". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:19
Höyryalus "Altai". Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:20
Höyryalus "Alho". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:21
Kaljaasi "Amalia". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:22
Kaljaasi "Amalia". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:23
Höyryalus "Amalia". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:24
Kaljaasi "Anna". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:25
Höyryalus "Anna". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:26
Parkki "Anni". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:27
Höyryalus "Ansa". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:28
Höyryalus "Arvik". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:29
Höyryalus "Arvo". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:30
Kaljaasi "Arvo". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:31
Höyryalus "Atlanta". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:32
Kaljaasi "Aura". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:33
Höyryalus "Ahti". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:34
Höyryalus "Ahti". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:35
Alus "Parkki No 5". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:36
Höyryalus "Balder". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:37
Purjealus "Broker II". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:38
Purjealus "Broker II". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:39
Purjealus "Broker II". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:40
Kaljaasi "Björkö". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:41
Kuunari "Björkö". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:42
Kaljaasi "Björkö". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:43
Kaljaasi "Björkö". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:44
Alus "Björkö". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:45
Kaljaasi "Björkö". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:46
Kaljaasi "Björkö". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:47
Kaljaasi "Björkö". Miehistöluettelo 1928  
 
L4:48
Kaljaasi "Björkö". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:49
Höyryalus "Björneborg". Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:50
Höyryalus "Vaalu". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:51
Höyryalus "Valkama". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:52
Höyryalus "Walo". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:53
Kaljaasi "Valpas". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:54
Kaljaasi "Valpas". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:55
Alus "Valborg". (moottoripurjelaiva) Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:56
Höyryalus "Wekrot I". (höyrylotja) Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:57
Höyryalus "Vekrotniemi". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:58
Kuunari " Venus". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:59
Kuunari " Venus". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:60
Kuunari " Venus". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:61
Kaljaasi "Vera". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:62
Höyryalus "Vetehinen". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:63
Kaljaasi "Wieno ". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:64
Höyryalus "Viljam". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:65
Höyryalus "Vinha". (lastilaiva) Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:66
Höyryalus "Vinha". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:67
Höyryalus "Vinha". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:68
Alus "Vladimir". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:69
Höyryalus "Voima". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:70
Purjealus "Voima II". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:71
Höyryalus "Woitto". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:72
Parkki "Woitto". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:73
Parkki "Voldemar". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:74
Alus "Vuojoki II". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:75
Höyryalus "Vuoksi I". (matkustajalaiva) Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:76
Kuunari "Wäinölä (kaljaasi)". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:77
Kuunari "Wäinölä (kaljaasi)". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:78
Kaljaasi "Wäinölä (kaljaasi)". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:79
Kaljaasi "Wäinölä (kaljaasi)". Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:80
Höyryalus "Värtsilä". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:81
Parkki "Hektor". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:82
Höyryalus "Hektor". Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:83
Höyryalus "Hektor"(hinaaja). Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:84
Kaljaasi "Gerda". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:85
Kaljaasi "Gerda". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:86
Kaljaasi "Gerda". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:87
Kaljaasi "Gerda". Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:88
Alus "Herkules" (hinaaja). Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:89
Alus "Gunnar". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:90
Höyryalus "Don Juan". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:91
Moottoriparkki "Jeppe". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:92
Parkki "Euko". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:93
Alus "Euko I". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:94
Alus "Euko I". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:95
Höyryparkki "Euko I". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:96
Parkki "Euko II". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:97
Kaljaasi "Ilmari". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:98
Kaljaasi "Ilmari". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:99
Höyryalus "Ilmarinen"(lastilaiva). Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:100
Kuunari "Ilmatar". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:101
Kaljaasi "Ilmatar". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:102
Kaljaasi "Ilmatar". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:103
Kuunari "Ilma". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:104
Kaljaasi "Ilma". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:105
Kaljaasi "Ilma". Miehistöluettelo 1926  
 
L4:106
Höyryalus "Imatra"(lastilaiva). Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:107
Kaljaasi "Johanna". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:108
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:109
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:110
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:111
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:112
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:113
Kaljaasi "Johannes". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:114
Kaljaasi "Kaiku". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:115
Kaljaasi "Kaiku". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:116
Höyryparkki "Kaisli". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:117
Höyryalus "Kaksoissaari 1"(höyrylotja)(höyrylotja). Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:118
Höyryalus "Kaksoissaari 1"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:119
Höyryalus "Kaksoissaari 1"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:120
Höyryalus "Kaksoissaari 1"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:121
Höyryalus "Kaleva". Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:122
Höyryalus "Kalevala". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:123
Höyryalus "Kalevala". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:124
Höyryalus "Kalevala No 578". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:125
Höyryalus "Kalle"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:126
Höyryalus "Kalle"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:127
Parkki "Kallis". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:128
Parkki "Kanerva". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:129
Höyryalus "Kannas". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:130
Höyryalus "Kannas". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:131
Höyryalus "Kannas". Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:132
Höyryalus "Kannas". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:133
Höyryalus "Kannas". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:134
Höyryalus "Kannas". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:135
Höyryalus "Kantava"(höyrylotja). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:136
Alus "Karin". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:137
Höyryalus "Karl Boström". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:138
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:139
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:140
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:141
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:142
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:143
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:144
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:145
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:146
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:147
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:148
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:149
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:150
Höyryalus "Karjala" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:151
Höyryalus "Karjala" (hinaaja). Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:152
Alus "Kastor". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:153
Parkki "Kontio". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:154
Höyryalus "Lakki". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:155
Höyryalus "Lakki". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:156
Kaljaasi "Laura". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:157
Kuunari "Laura". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:158
Kaljaasi "Laura". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:159
Höyryalus "Louhi" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:160
Alus "Lahti". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:161
Kaljaasi "Lahja". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:162
Alus "Leif". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:163
Alus "Lentävä". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:164
Alus "Leo" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:165
Höyryalus "Lilli". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:166
Alus "Logos". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:167
Parkki "Lokki" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:168
Alus "Lokki" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:169
Kaljaasi "Lyyli". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:170
Alus "Läskelä". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:171
Alus "Läskelä 1". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:172
Alus "Läskelä 2". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:173
Alus "Läskelä III". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:174
Alus "Läskelä IV". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:175
Alus "Läskelä IV". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:176
Alus "Läskelä V". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:177
Alus "Läskelä A VII". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:178
Höyryalus "Maininki". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:179
Parkki "Max". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:180
Alus "Margareta". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:181
Höyryalus "Marisa-Torden". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:182
Kuunari "Maria". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:183
Kaljaasi "Maria". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:184
Kaljaasi "Marta-Maria". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:185
Kaljaasi "Marta-Maria". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:186
Kaljaasi "Martti". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:187
Kaljaasi "Merilintu". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:188
Kaljaasi "Merilintu". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:189
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:190
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:191
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:192
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:193
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:194
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:195
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:196
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:197
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:198
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:199
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:200
Alus "Merilintu". Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:201
Alus "Meripoika". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:202
Höyryalus "Merkatar". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:203
Alus "Merkatar". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:204
Alus "Merkur". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:205
Kaljaasi "Meteor". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:206
Höyryalus "Miira 1". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:207
Höyryalus "Miira 1". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:208
Höyryalus "Miira II". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:209
Höyryparkki "Miira II". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:210
Höyryalus "Miira II". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:211
Höyryalus "Miira II". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:212
Höyryalus "Minerva". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:213
Kaljaasi "Mirjam". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:214
Alus "Modesta" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:215
Alus "Modesta" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:216
Alus "Modesta" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:217
Kaljaasi "Muisto". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:218
Höyryalus "Mursu". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:219
Höyryalus "Mursu". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:220
Höyryalus "Mursu". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:221
Höyryalus "Mursu". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:222
Höyryalus "Mursu". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:223
Höyryalus "Murto II". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:224
Höyryparkki "Murto II". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:225
Höyryalus "Murto II". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:226
Alus "Nagu" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:227
Kaljaasi "Nautilus". Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:228
Kaljaasi "Niemi". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:229
Höyryalus "Nord". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:230
Höyryalus "Nurmisaari". Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:231
Höyryalus "Okama". Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:232
Alus "Oma". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:233
Höyryparkki "Onnenoksa". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:234
Alus "Onnetar" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:235
Alus "Onnetar" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:236
Höyryalus "Onnetar". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:237
Höyryalus "Onnetar". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:238
Höyryalus "Onnetar". Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:239
Höyryalus "Onnetar". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:240
Höyryalus "Onnetar". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:241
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:242
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva) Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:243
Kaljaasi "Onni" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:244
Alus "Onni". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:245
Höyryalus "Onni". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:246
Höyryparkki "Opastaja" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:247
Alus "Optima" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:248
Alus "Optima" (lastilaiva). Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:249
Höyryalus "Osmo" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:250
Höyryparkki "Osmo" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:251
Alus "Osmo". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:252
Alus "Osmo". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:253
Alus "Osmotar" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:254
Alus "Ost". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:255
Parkki "Outi". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:256
Alus "Pargas No 21". Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:257
Alus "Pargas No 21". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:258
Alus "Pargas No 22". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:259
Höyryalus "Pekka" (kaljaasi). Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:260
Höyryalus "Pekonlahti III". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:261
Kuunari "Peskatar". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:262
Alus "Polulodka No 10". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:263
Höyryalus "Pore". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:264
Höyryalus "Pore". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:265
Kaljaasi "Pohjanlahti". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:266
Kaljaasi "Pohjanlahti". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:267
Kaljaasi "Pohjanlahti". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:268
Höyryalus "Puuliike" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:269
Höyryalus "Puuliike II" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:270
Höyryalus "Puuliike II" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:271
Höyryalus "Puuliike II" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:272
Höyryalus "Puuliike (höyrylotja)". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:273
Moottorialus "Päily". Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:274
Höyryparkki "Pääskyniemi". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:275
Höyryalus "Pääskyniemi". (höyrylotja) Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:276
Parkki "Rauha" (hinaaja). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:277
Kaljaasi "Regina". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:278
Kaljaasi "Regina". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:279
Höyryalus "Riento". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:280
Alus "Rondo". Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:281
Kaljaasi "Saara". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:282
Höyryalus "Saari" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:283
Höyryalus "Saari" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:284
Höyryalus "Saari" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:285
Alus "Salmi". Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:286
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:287
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:288
Höyryalus "Sampo" (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:289
Höyryalus "Sampo". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:290
Höyryalus "Sampo". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:291
Alus "Silva" (hinaaja). Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:292
Parkki "Simo". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:293
Höyryalus "Simson" (hinaaja). Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:294
Parkki "Simpari". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:295
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:296
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:297
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:298
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:299
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:300
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:301
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:302
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:303
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:304
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:305
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:306
Höyryalus "Suomi". (lastilaiva). Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:307
Kaljaasi "Sohvia". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:308
Alus "Starkrogg". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:309
Alus "Sundevall". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:310
Kaljaasi "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:311
Höyryalus "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:312
Moottorialus "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:313
Moottorialus "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:314
Moottorialus "Suomi". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:315
Höyryalus "Syskyjärvi". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:316
Höyryalus "Säkkijärvi". (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:317
Höyryalus "Säkkijärvi 1". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:318
Alus "Taavi". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:319
Kaljaasi "Toive". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:320
Alus "Toive". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:321
Kaljaasi "Toimi". Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:322
Kaljaasi "Tamara". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:323
Höyryalus "Tapio". (hinaaja). Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:324
Höyryalus "Tapiola". Miehistöluettelo 1922. Tapola hinaaja??  
 
L4:325
Höyryalus "Tarmo". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:326
Höyryalus "Tarmo". Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:327
Höyryalus "Tarmo". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:328
Höyryalus "Tellervo". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:329
Parkki "Teppo". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:330
Alus "Tiira". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:331
Kaljaasi "Tilhi". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:332
Kaljaasi "Tilhi". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:333
Parkki "Toive". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:334
Kaljaasi "Toive". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:335
Kaljaasi "Toive". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:336
Alus "Toivo". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:337
Höyryparkki "Toimi". Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:338
Höyryalus "Toimi". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:339
Höyryalus "Toimi". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:340
Alus "Torborg". (moottorilastilaiva). Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:341
Alus "Transport". Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:342
Höyryparkki "Trångsund". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:343
Höyryalus "Trångsund". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:344
Alus "Turkka". (höyrylotja). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:345
Höyryalus "Tähti". (matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:346
Kuunari "Ukko". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:347
Höyryalus "Ukko". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:348
Höyryalus "Ukko". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:349
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:350
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:351
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:352
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:353
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:354
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:355
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:356
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:357
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:358
Höyryalus "Ulappa". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:359
Alus "Uljas". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:360
Höyryparkki "Unto". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:361
Höyryalus "Unto". Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:362
Höyryparkki "Unto". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:363
Höyryparkki "Unto". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:364
Höyryparkki "Unto". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:365
Höyryparkki "Unto". Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:366
Kaljaasi "Uranus". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:367
Moottoriparkki "Urpo". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:368
Alus "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:369
Höyryparkki "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:370
Höyryalus "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:371
Höyryparkki "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:372
Höyryparkki "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1924.  
 
L4:373
Höyryalus "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:374
Höyryalus "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:375
Höyryalus "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:376
Höyryalus "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:377
Höyryalus "Utu" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:378
Alus "Feodor". Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:379
Höyryalus "Hanka". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:380
Höyryparkki "Hankkija IV" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:381
Parkki "Hankkija VII" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:382
Höyryalus "Hansu" (hinaaja). Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:383
Höyryalus "Hera". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:384
Höyryalus "Hera". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:385
Kuunari "Hermund". Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:386
Moottoripurjealus "Hongisto". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:387
Moottoripurjealus "Hongisto". Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:388
Höyryalus "Hulda". (höyrylotja) Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:389
Höyryalus "Hulda Torden". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:390
Kuunari "Cimbria". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:391
Kuunari "Cimbria". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:392
Höyryalus "Cecilia". Miehistöluettelo 1923.  
 
L4:393
Höyryalus "Eilis". Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:394
Höyryalus "Eilis". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:395
Höyryalus "Eilis". Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:396
Höyryalus "Eilis". Miehistöluettelo 1937.  
 
L4:397
Kuunari "Ellen". Miehistöluettelo 1918.  
 
L4:398
Kuunari "Ellen". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:399
Höyryalus "Elli". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:400
Höyryparkki "Elsa". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:401
Kaljaasi "Elsa". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:402
Alus "Elma". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:403
Kaljaasi "Elma". Miehistöluettelo 1922.  
 
L4:404
Parkki "Ensi". Miehistöluettelo 1919.  
 
L4:405
Höyryalus "Ensi" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1925.  
 
L4:406
Höyryalus "Ensi" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1926.  
 
L4:407
Höyryalus "Ensi" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:408
Höyryalus "Ensi" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:409
Höyryalus "Ensi" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:410
Höyryalus "Ensi" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:411
Höyryalus "Ensi" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:412
Höyryalus "Ensi" (höyrylotja). Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:413
Kaljaasi "Erkki". Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:414
Höyryalus "Esko". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:415
Kaljaasi "Esther" (hinaaja)". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:416
Höyryalus "Jupiter". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:417
Höyryalus "Jupiter". Miehistöluettelo 1921.  
 
L4:418
Alus "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1927.  
 
L4:419
Höyryalus "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1928.  
 
L4:420
Höyryalus "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1929.  
 
L4:421
Höyryalus "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:422
Höyryalus "Jalo". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:423
Höyryalus "Jalo". Miehistöluettelo 1932.  
 
L4:424
Höyryalus "Jalo". Miehistöluettelo 1933.  
 
L4:425
Höyryalus "Jalo". Miehistöluettelo 1934.  
 
L4:426
Höyryalus "Jalo". Miehistöluettelo 1935.  
 
L4:427
Höyryalus "Jalo". Miehistöluettelo 1936.  
 
L4:428
Höyryalus "Jalo"(matkustajalaiva). Miehistöluettelo 1930.  
 
L4:429
Höyryalus "Jalo". Miehistöluettelo 1931.  
 
L4:429a
Matrikkelitietoja Viipurissa mönstratuista merimiehistä jotka eivät kuulu merimieshuoneeseen 21.4.1875-11.10.1920.  
 
L4:429b
Matrikkelitietoja merimiehistä 9.5.1879-14.12.1922.  
 
L4:430
Miehistöluetteloita 1918. (otteita).  
 
L4:431
Miehistöluetteloita 1920. (otteita).  
 
L4:432
Miehistöluetteloita 1921. (otteita).  
 
L4:433
Miehistöluetteloita 1921. (otteita).  
 
L4:434
Miehistöluetteloita 1922. (otteita).  
 
L4:435
Miehistöluetteloita 1923. (otteita).  
 
L4:436
Miehistöluetteloita 1924. (otteita).  
 
L4:437
Miehistöluetteloita 1924. (otteita).  
 
L4:438
Miehistöluetteloita 1926. (otteita).  
 
L4:439
Miehistöluetteloita 1927. (otteita).  
 
L4:440
Miehistöluetteloita 1928. (otteita).  
 
L4:441
Miehistöluetteloita 1937. (otteita).  
 
L4:442
Miehistöluetteloita 1920. (otteita).  
 
L4:443
Miehistöluetteloita 1917-1918. (otteita).  
 
L4:443a
Miehistöluetteloita 1918-1920. (otteita).  
 
L4:444
Miehistöluetteloita 1920-1921. (otteita).  
 
L4:445
Miehistöluetteloita 1921-1921. (otteita).  
 
L4:446
Miehistöluetteloita 1922-1923. (otteita).  
 
L4:447
Miehistöluetteloita 1923-1924. (otteita).  
 
L4:448
Luettelo merimiehistä jotka asuvat merimieshuoneen alueella mutta eivät ole kirjoittautuneet siihen 1919. Fragmentti.  
 
L4:449
Luettelo merimiehistä jotka asuvat merimieshuoneen alueella mutta eivät ole kirjoittautuneet siihen 1920.  
 
L4:450
Luettelo merimiehistä jotka asuvat merimieshuoneen alueella mutta eivät ole kirjoittautuneet siihen 1922.  
 
L4:451
Luettelo merimiehistä jotka asuvat merimieshuoneen alueella mutta eivät ole kirjoittautuneet siihen 1923.  
 
L4:452
Luettelo merimiehistä jotka asuvat merimieshuoneen alueella mutta eivät ole kirjoittautuneet siihen 1924.  
 
L4:453
Luettelo merimiehistä jotka asuvat merimieshuoneen alueella mutta eivät ole kirjoittautuneet siihen 1925.  
 
L4:454
Luettelo merimiehistä jotka asuvat merimieshuoneen alueella mutta eivät ole kirjoittautuneet siihen 1926.  
 
L4:455
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1918.  
 
L4:456
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1919.  
 
L4:457
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1920.  
 
L4:458
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1921.  
 
L4:459
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1923.  
 
L4:460
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merimiehistä 1924.  
 
L4:461
Luettelo merimieshuoneen alueella asuvista laivanomistajista 1918-1922.  
 
L4:462
Luettelo merimieshuoneeseen kirjoittautuneista merellä olevista merimiehistä 1919, 1924.  
 
L4:463
Purjehduksen aikana poistuneiden merimiesten palkkalistat 1917-1921.  
 
L4:464
Purjehduksen aikana poistuneiden merimiesten palkkalistat 1922-1924.  
 
L4:465
Palkkalista höyryalus "Valamon Luostarin" miehistölle maksetuista palkoista heinäkuussa 1932.  
 
L4:466
Merimieshuoneen henkilökunnan anomuksia koskien palkankorotuksia 13.7.1918-28.6.1923.  
 
L4:467
Merimieshuoneen päätösluonnos koskien laivojen miehistön jäsenten tarkastuksia ennen ja jälkeen palvelun. 1924 (ei aikaisemmin kuin 15.7.)  
 
L4:468
Viipurin kaupungin maistraatin tiedonanto koskien merimieshuoneen hallituksen jäsenten valintaa. 1919 (ei aikaisemmin kuin 11.1.)-28.12.1922.  
 
L4:469
Ote Viipurin kaupungin maistraatin istunnon pöytäkirjasta koskien merimieshuoneen tilintarkastajien valintaa. 1920 (ei aikaisemmin kuin 23.12.)-1923 (ei aikaisemmin kuin 14.12.)  
 
L4:470
Merimieshuoneen asiamiehen A. Ranin eroanomus, asiamies A. Nukarin palveluluettelo 7.7.1918-12.9.1918.  
 
L4:471
Merimiesten palvelusopimukset 1937-1937.  
 
L4:472
Merimiesten henkilökohtaisia asiakirjoja (papintodistuksia, passeja, oleskelulupia ym.) 1918-1939 ja 1838-1839.  
 
L4:473
Laki virkamiesten palkkojen alentamisesta vuodesta 1932. 22.12.1931.  
 
L4:474
Rajavartioston tullin kysely koskien tullihenkilökunnan luotettavuutta. 20.5.1918.  
 
L4:475
Höyryalus "Merkator". Miehistöluettelo 1920.  
 
L4:476
Kassaraportti vuodelta 1921. (Fragmentti)  
 
L4:477
Luetteloita henkilöistä, jotka ovat maksaneet maksuja eläkekassaan vuonna 1921. 31.1.1922.  
 
L4:478
Miehistöluetteloita vuosilta 1925 ja 1926. 1.4.1925-31.12.1926.  

Paluu edelliselle sivulle