Kustavin merimieshuone


Paluu edelliselle sivulle

Arkiston säilytyspaikka: Turun maakunta-arkisto
Rajavuodet: 1877-1920
Laajuus: 0.58 hm
Arkistoluettelo on tallennettu Turun maakunta-arkiston paperilla olevasta luettelosta.

Tallennettu hakutietokantaan! = Tallennettu hakutietokantaan

A. Merkintäkirjat
a. Matrikkeli
side
Aa: 1
Tallennettu hakutietokantaan! Kustavin merimieshuoneen matrikkeli
1887-1913
 
Laivapäiväkirjat
sid
Ab 1
Kuunari "Saari"
1903-1906
Prof. Sulo Kilven lahjoitus 19…
sid
Ab 2
Kuunari "Saari"
1907-1909
Prof. Sulo Kilven lahjoitus 19…
D. Toimitteet
a. Kirjekonseptit
   
1877-1920
kts. Ea: 1
b. Merimiesluettelojen jäljennökset
side
Db: 1
Afskrifter af Sjömansrullor, utfärdade ifrån Gustafs Sockens Sjömanshus
1881-1885
 
side
Db: 2
Afskrifter af Sjömansrullor, utfärdade ifrån Gustafs Sockens Sjömanshus
1886-1893
 
side
Db: 3
Merimiesluettelo
1894-1900
 
side
Db: 4
Otteita merimiesluetteloist.
1901-1914
Db:4, Ea:1 ja Ga:1 samassa kotelossa
E. Saapuneet asiakirjat
Saapuneet kirjeet ym. muut asiakirjat
Tilit
a. Kustavin merimieshuoneen tilit
kotelo
Ga: 1
Sjömanshusets i Gustafs socken räkenskaper
1877-1880
 
side
Ga: 2
Sjömanshusets i Gustafs socken räkenskaper
1877-1885
 
kotelo
Ga: 3
Kustavin merimieshuoneen tilit
1886-1917
 
b. Päiväkirjat
side
Gb: 1
Sjömanshusets i Gustafs socken Journal öfver inbetalte pensionsafgifter till Finska sjömanspensionsanstalten
1880-1920
 
I. Kartat ja piirustukset
4 kpl
I 1
Laivapiirustukset
1865, 1873, pv:ltä
Prof. Sulo Kilven lahjoitus 1976

Paluu edelliselle sivulle